top of page

časopis pre kresťanskú kultúru

Časopis Verbum vznikol v Košiciach v roku 1946 z iniciatívy mnohých kňazov združených okolo vedúcej osobnosti Antona Harčara, kňaza košickej diecézy. Spoluzakladateľom Verbumu bol aj Ladislav Hanus! Preto nás obzvlášť teší, že od jari 2021 je vydavateľom časopisu Verbum práve naše spoločenstvo, pomenované po jednom zo zakladateľov časopisu.

Aktuálne číslo 2 / 22

SLH stránka .png

HĽADÁ SA

KATOLÍCKE

UMENIE

Aké je miesto katolíckeho umenia dnes? Dobré umenie má možnosť meniť ľudské životy. Má silu vzpružiť bežne zastretú a otupenú vnímavosť. Dáva príležitosť pozrieť sa pravdivo na seba samých a vidieť nechcené chyby a omyly. Dokonca má silu skrze zážitok krásy inšpirovať a priviesť nás bližšie k Bohu.

"

Redakciu Verbumu chceme omladiť a zároveň nadviazať na korene: tak ako kedysi Hanus a spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a spoločenského myslenia na Slovensku aj my chceme vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných časov.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Šéfredaktor

SK23 8330 0000 0023 0190 2605

stiahnuť (1).png

Dielo časopisu Verbum môžete podporiť aj prevodom na účet.

bottom of page