časopis pre kresťanskú kultúru

Časopis Verbum vznikol v Košiciach v roku 1946 z iniciatívy mnohých kňazov združených okolo vedúcej osobnosti Antona Harčara, kňaza košickej diecézy. Spoluzakladateľom Verbumu bol aj Ladislav Hanus! Preto nás obzvlášť teší, že od jari 2021 je vydavateľom časopisu Verbum práve naše spoločenstvo, pomenované po jednom zo zakladateľov časopisu.

Aktuálne číslo 1/22

verbum_05-2022_mockup_02 (1).jpg

Ako sa líši kresťanské, katolícke myslenie od svetského? Žijeme v kultúre, ktorá "privatizovala" náboženstvo a pre nasledovníkov Krista je čoraz ťažšie posudzovať súčasnú kultúru a verejný život z kresťanských princípov. V rámcoch "súkromného života" ešte máme ako tak kresťanské povedomie, ale vo všetkom ostatnom nás liberálna sekulárna kultúra svojim utilitaristickým a technokratickým myslením prevalcovala.

 

V aktuálnom čísle si prečítate texty Marca Barnesa, Mariana Kunu, Edminda Waldsteina, Moniky Michalcovej a ďalších autorov redakcie Verbum.

"

Redakciu Verbumu chceme omladiť a zároveň nadviazať na korene: tak ako kedysi Hanus a spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a spoločenského myslenia na Slovensku aj my chceme vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných časov.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Šéfredaktor

SK23 8330 0000 0023 0190 2605

stiahnuť (1).png

Dielo časopisu Verbum môžete podporiť aj prevodom na účet.