časopis pre kresťanskú kultúru

nový vydavateľ

Od začiatku roku 2021 je SLH novým vydavateľom časopisu Verbum.

Ďakujeme bývalému šéfredaktorovi Pavlovi Hraboveckému a Katolíckej univerzite v Ružomberku za prejavenú dôveru.

Prvé tohtoročné číslo k 75. výročiu od založenia časopisu vyjde v júni 2021.

Medzi autormi budú viaceré prekvapivé mená, vrátane tých najinšpiratívnejších katolíckych intelektuálov z celého sveta.

"

Redakciu Verbumu chceme omladiť a zároveň nadviazať na korene: tak ako kedysi Hanus a spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a spoločenského myslenia na Slovensku aj my chceme vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných časov.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Šéfredaktor

SK23 8330 0000 0023 0190 2605

stiahnuť (1).png

Dielo časopisu Verbum môžete podporiť aj prevodom na účet.