top of page

časopis pre kresťanskú kultúru

Časopis Verbum vznikol v Košiciach v roku 1946 z iniciatívy mnohých kňazov združených okolo vedúcej osobnosti Antona Harčara, kňaza košickej diecézy. Spoluzakladateľom Verbumu bol aj Ladislav Hanus! Preto nás obzvlášť teší, že od jari 2021 je vydavateľom časopisu Verbum práve naše spoločenstvo, pomenované po jednom zo zakladateľov časopisu.

Aktuálne číslo 3 / 23

NÁVRAT

K PRÍRODE

V záujme o ekológiou prírody videl veľký nemecký pápež prvý krok k ekológii človeka: uvedomenie si naliehavej povinnosti chrániť prírodu má pri poctivom premýšľaní viesť k prehodnoteniu chápania ľudskej slobody ako ničím neviazanej autonómie až k uznaniu ľudskej prirodzenosti, ktorú pravá ľudská sloboda rešpektuje. Tretie číslo Verbumu nadväzuje na tento Benediktov program.

"

Redakciu Verbumu chceme omladiť a zároveň nadviazať na korene: tak ako kedysi Hanus a spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a spoločenského myslenia na Slovensku aj my chceme vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných časov.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Šéfredaktor

SK23 8330 0000 0023 0190 2605

stiahnuť (1).png

Dielo časopisu Verbum môžete podporiť aj prevodom na účet.

bottom of page