top of page

časopis pre kresťanskú kultúru

Časopis Verbum vznikol v Košiciach v roku 1946 z iniciatívy mnohých kňazov združených okolo vedúcej osobnosti Antona Harčara, kňaza košickej diecézy. Spoluzakladateľom Verbumu bol aj Ladislav Hanus! Preto nás obzvlášť teší, že od jari 2021 je vydavateľom časopisu Verbum práve naše spoločenstvo, pomenované po jednom zo zakladateľov časopisu.

Aktuálne číslo 4 / 23

verbum ob 2-23.pdf.jpg

KATOLÍCKA MODERNA STÁLE MODERNÁ?

Čo ostalo z generácie básnikov a umelcov, ktorí písali a tvorili v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia? Komunizmus zničil túto generáciu pravdepodobne skôr, ako by bola mohla dosiahnuť svoj umelecký vrchol.

Zároveň ju na niekoľko desiatok rokov takmer vymazal z našich kultúrnych dejín. Po roku 1989 sa veľa vecí povydávalo, ale rezonancia v slovenskej (katolíckej) kultúre ostala minimálna. O to väčší obdiv voči mladým literárnym vedcom, učiteľom, básnikom, historikom (niektorí z nich patria už do ponovembrovej generácie), ktorí oživujú zabudnutý umelecký smer a zachraňujú slovenskú kultúrnu identitu a pamäť pre nové generácie.

"

Redakciu Verbumu chceme omladiť a zároveň nadviazať na korene: tak ako kedysi Hanus a spol. čerili niekedy stojaté vody kresťanského a spoločenského myslenia na Slovensku aj my chceme vstupovať do intelektuálnych výziev dnešných časov.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Šéfredaktor

SK23 8330 0000 0023 0190 2605

stiahnuť (1).png

Dielo časopisu Verbum môžete podporiť aj prevodom na účet.

bottom of page