top of page
SLH stránka  (3).png

Spoločenstvo Ladislava Hanusa prináša na slovenský knižný trh novinku Scotta Hahna a Brandona McGinleyho.

Objavte zásadné dielo našej súčasnosti z oblasti kresťanskej politickej filozofie a politickej teológie.

Povedali o Knihe

biskup halko.jpg

„V našej dobe naliehavého pokušenia unikať do dejín ako do jedinej bašty skutočnej ortodoxie, Scott Hahn a Brandon McGinley nám svojim dielom pomáhajú znovu a znovu precitať do živej viery žitej tu, žitej teraz. A to je možné len v dotyku plnosti evanjeliovej pravdy podávanej Cirkvou a plného vnímania reality všetkých ľudských prostredí, prežiarených Ježišovým Slovom.“

Mons. Jozef Haľko

rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

Detaily

Autori:

Názov: 

Podtitul:

Z anglického originálu:

Scott Hahn, Brandon McGinley

Je to dôstojné a správne

Prečo budúcnosť civilizácie závisí od pravého náboženstva

It Is Right and Just: Why the Future of Civilization Depends on True Religion (Emmaus Road Publishing, 2020)

Preklad:

Redakcia:

Jazyková úprava textu:

Vydavateľ:

Rok vydania:

ISBN:

Počet strán:

Matúš Sitár

František Trstenský

Marta Filková, Mária Brezová

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

2022

978-80-974399-0-3

165 s.

bottom of page