top of page

 angažovanosť 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mt 5,16

Okrem vzdelávania v oblasti kresťanskej viery, filozofie a kultúry, napĺňame poslanie nášho spoločenstva cez:

rozvíjanie kresťanskej kultúry

rozvíjanie kresťanskej kultúry

BHD 2022

 Hanusove Dni 

V Bratislave (od 2012) a v Košiciach (od 2016) organizujeme mestský kultúrno-akademický festival Hanusove dni. Počas jeho histórie sme privítali viac ako 500 rečníkov zo Slovenska i zahraničia, od Singapuru až po USA.

Verbum: Hľadá sa katolícke umenie

 Verbum 

Od roku 2020 sme prevzali vydávanie časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum. Pri jeho zrode stál v roku 1946 aj Ladislav Hanus!

Vedeli ste?

Tieto projekty vybudovali alebo vedú členovia SLH:

postojj.png
logo-KDP-web.png
HFI.png
1%20strom%20spolu_edited.png
Sant'Egidio.png
zastolom.sk-logo.jpg
výveska.png
nenapadna-hrdinovia.jpg
bhd%202015%20P2-13_edited.png
KHD%202_edited.png
mareena_edited.jpg
logo%20BHD%202015-05%20(1)_edited.png
gol za zivot.png
Verbum logo
logo_KAN_edited.png
Quo vadis.png
Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

Mnoho našich členov sa do verejného diania zapája, nielen formou vystupovania na verejnosti, ale i publikáciou článkov alebo komentárov. Okrem časopisu Verbum našu tvorbu nájdete:

S%C3%BAbor_000_edited.jpg

Pri príležitosti 20. výročia smrti kňaza a filozofa Ladislava Hanusa usporiadalo SLH konferenciu na tému „Odkaz Ladislava Hanusa dnes“ v Ružomberku. Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sme vydali v zborníku s rovnomenným názvom.

Quo vadis Slovensko?

Zborník obsahuje príspevky členov spoločenstva, ktoré odzneli na rovnomenej konferencii usporiadanej pri 10. výročia vzniku SLH. Eseje sú rozdelené do štyroch oblastí: náboženstvo, kultúra, politika a ekonómia. Zmysel zborníka je jednak zachytiť vnímanie súčasnej doby generáciou 20 – 35 ročných študentov a mladých pracujúcich a zároveň prezentovať ich riešenia problémov.

Cirkvi a peniaze

Michal Čop, autor štúdie a zároveň člen SLH stanovuje ako cieľ štúdie nájsť vhodný model financovania cirkvi a náboženských spoločnosti na Slovensku. Štúdia v prvej časti ozrejmuje, aká je momentálna situácia v oblasti financovania cirkví na Slovensku a jej základné problémy, ktorými sú zastaranosť, neexistencia jasne stanoveného kľúča a absencia medzinárodnej zmluvy, ktorá by financovanie zabezpečovala. Cirkev a peniaze ďalej pomocou prieskumu verejnej mienky zisťuje, ktorý model financovania cirkvi vnímajú obyvatelia Slovenska ako najviac a najmenej prijateľný. 

Občianska a politická angažovanosť

v súlade s prirodzeným zákonom a snahou o spoločné dobro

Stretnúť sa s nami vo verejnom živote však môžete aj na príležitostných zhromaždeniach,

diskusiách, pri organizovaní petícií či pripomienkovaní zákonov ...

 pro-life 

 Cirkev 

 iniciatívy 

  • Iniciovali sme projekt Kto pomôže, na pomoc vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku. Iniciatíva sa pretransformovala na samostatný projekt Mareena.

  • Pri príležitosti parlamentných volieb 2020 vypracovalo predsedníctvo SLH Desatoro kresťanského politika.

V roku 2020 sa SLH zapojilo do týchto občianskych výziev:

  • Výzva Rade Európy proti Istanbulskému dohovoru.

  • Výzva premiérovi, aby nominoval pro-rodinných a hodnotovo založených ministrov do novej vlády.

  • Otvorený list premiérovi za voľnú nedeľu.

  • Krok za život - výročie pochodu za život, podujatie na podporu návrhu zákonov za ochranu života.

  • Otvorený list ministrovi školstva a premiérovi SR k zrušeniu diskriminácie cirkevného školstva.

  • podporujeme rovnoprávnosť hendikepovaných ľudí s ľudmi bez postihnutia - podpora Poľska za zákaz Eugenických potratov.

Občiasnky a politický angažmán
n%20(1)_edited.jpg
13072900_890116461113989_864412693749380
DSC_1966.jpg
bottom of page