top of page

Členov rodiny Priateľov SLH čakajú od nás vždy aktuálne informácie a rôzne benefity:

Podporovateľ

 do 9 € / mesačne 

alebo do 119 € / ročne

10% zľava

na komunitné akcie

(duchovná obnova, Hanusfest, galavečer, ples)

pre max. 2 osoby

Kamarát

 od 10 € do 49 € / mesačne 

alebo od 120 € do 599 € / ročne

20% zľava

na komunitné akcie

(max. 2 osoby)

výročná správa a listy v tlačenej podobe

(zasielané poštou)

20% zľava na

festivalové permanentky

(max. 2 osoby)

Priateľ

 od 50 € + / mesačne 

alebo od 600 € + / ročne

50% zľava

na komunitné akcie

(max. 2 osoby)

Dizajn bez názvu (2).png

SLH ples

1+1 zdarma

(max. 2 osoby)

výročná správa a listy v tlačenej podobe

(zasielané poštou)

Dizajn bez názvu.png

Predplatné

Verbum

prémium

50% zľava na

festivalové permanentky

(max. 2 osoby)

Dizajn bez názvu (3).png

pozvánka na

recepciu BHD

(pre 1 osobu)

SK14 8330 0000 0023 0177 5503

stiahnuť.png
8 semiacka.png
bottom of page