top of page
inviton (1).png

 Konzervatívna právnická konferencia 

 15. 11. 2023 

Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského zorganizoval prvý ročník Konzervatívnej právnickej konferencie za účasti domácich a zahraničných hostí. 

Téma konferencie

Téma 1. ročníka konferencie

Civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia na ESĽP

možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva

Cieľom konferencie je analyzovať rozsudky ESĽP z pohľadu právnej vedy a filozofie, identifikovať problémy a preskúmať možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede v kontexte krajín strednej Európy.

Téma konferencie

Program Konferencie

Konzervatívna právnická konferencia prebehla v stredu 15. 11. 2023 od 9:00 do 17:00.

8:15 - 8:45

Registrácia

9:00 - 9:30

Oficiálne otvorenie konferencie
Úvodné príhovory organizátorov a hlavného partnera.

 • Zástupca PF UK

 • Zástupca ILH

 • Zástupca NFR

9:30 - 10:30

Akademický blok

Analýza rozsudkov ESĽP vo veci registrovaných partnerstiev z pohľadu právnej filozofie a teórie práva a tiež možností a limitov konzervatívnych odpovedí.

 • Mgr. Pierre-Hugues Barré PhD. (FR): The ECHR and the legal recognition of same-sex union: how to
  accept the challenge despite the increased power of judges

 • Prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.: Rozsudky ESĽP vo veciach párov rovnakého pohlavia: kritika a cesta vpred

 • JUDr. Jakub Kříž Ph.D. (CZ)Kontexty a letové hladiny judikatury ESLP k otázce registrovaného
  partnerství osob stejného pohlaví

 • Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.: K právu na „netradičné“ manželstvo a hodnote rodiny v prostredí liberálnej demokracie

10:30 - 11:00

Prestávka na občerstvenie

11:00 - 12:00

Panelová diskusia

Moderuje Mag. Iur. Boris Bartho z Inštitútu Ladislava Hanusa.

 • Pierre-Hugues Barré (FR)

 • Prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

 • JUDr. Jakub Kříž Ph.D. (CZ)

 • Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

12:00 - 12:30

Oficiálne vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa

Prítomným sa prihovorí John Wesley Reid.

12:30 - 14:00

Obed

14:00 - 15:30

Advokátsky blok

Návrhy praktických právnych riešení predstaviteľov advokačných pro life a pro rodinných organizácii

 • Nikodem Bernaciak (PL): Conservative interpretative declarations of states as an appropriate response to the ideological activism of judges of the European Court of Human Rights

 • Mgr. Patrik Daniška: Zneužívanie ľudských práv: možnosti obrany na národnej a medzinárodnej úrovni

 • Mgr. Jan Gregor (CZ): Zkrocení pochodu institucemi, především těmi lidskoprávními

 • JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.: Aká by mala byť konzervatívna odpoveď na rozsudky ESĽP ohľadom registrovaných partnerstiev?

 • Guillermo A. Morales Sancho, PhD (AT): Anticipate the tide: Legislative accommodation for trusted persons

 • JUDr. Ștefan Moțec (RO): Trojrozmerný pohľad na súčasnú mravnú pohromu: sociálno-politický, profesionálne-právny a duchovno-kresťanský

15:30 - 16:00

Prestávka na občerstvenie

16:00 - 17:00

Panelová diskusia

 • Nikodem Bernaciak (PL)

 • Mgr. Patrik Daniška

 • Jan Gregor (CZ)

 • JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

 • Guillermo A. Morales Sancho, PhD (AT)

 • JUDr. Ștefan Moțec (RO)

17:00

Oficiálne ukončenie programu konferencie & recepcia

Téma konferencie

Esejistická súťaž sv. Tomáša Morusa

V rámci programu konferencie boli tiež vyhlásené výsledky Esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa v morálnej, politickej a právnej teórii pre študentov univerzít, mladých absolventov a akademikov do 30 rokov. 

Hostia Konferencie

Pierre-Hugues Barré

Pierre-Hugues Barré (FR)

Mgr. Pierre-Hugues Barré PhD. sa venuje ústavnému právu na univerzite Sciences Po v Paríži a na univerzite Paris-Saclay. Bol hosťujúcim akademickom na univerzite v Oxforde. Je absolventom Sorbonskej univerzity v odbore právo, filozofia, história a politológia. Vo svojom výskume sa venuje hlavne sekularizmus, deľbe moci a právnym dejinám.

Nikodem Bernaciak.jpg

Nikodem Bernaciak (PL)

Nikodem Bernaciak pôsobí ako právnik a analytik Centra pre výskum a analýzu v Inštitúte Ordo iuris.

Patrik Daniška

Patrik Daniška

Mgr. Patrik Daniška vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pracuje ako advokát a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. Venuje sa aktuálnym ľudsko-právnych témam, manželstvu a rodinnej politike.

Gregor_bright_compress.jpg

Jan Gregor (CZ)

Mgr. Jan Gregor pôsobí ako advokát a podpredseda českej Aliancie za rodinu, z. s. Jan sa venuje obhajobe autonómie rodiny, práv detí, rodičovským právam a manželstvu. Príležitostne vyplňuje medzeru mediálneho (ne)pokrytia agendy nadnárodných a medzinárodných inštitúcií vlastnou publikačnou činnosťou. 

Anton Chromík.jpg

Anton Chromík

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. pôsobí ako advokát. Je dlhoročným predsedom Aliancie za rodinu.

Jakub Kříž

Jakub Kříž (CZ)

JUDr. Jakub Kříž Ph.D. je odborným asistentom na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej; zároveň pôsobí ako advokát. Venuje sa predovšetkým otázkam náboženskej slobody, ľudskej dôstojnosti a vzťahu štátu a cirkví. 

Picture Tomas Lalik.jpg

Tomáš Ľalík

Prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. je ústavný právnik. Momentálne pôsobí na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty UK ako profesor. Zúčastnil sa viacerých pobytov v zahraničí (Ženeva, Varšava, Benátky, Petrohrad, Ottawa). Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje ústavnému súdnictvu a ľudským právam.

Guillermo A. Morales Sancho, photograph.jfif

Guillermo A. Morales Sancho

Guillermo A. Morales Sancho, PhD, pôsobí ako právny poradca pre Európu v spoločnosti ADF International vo Viedni. Špecializuje sa na ústavné právo a ľudské práva a vykonáva právnu advokáciu v Európe s cieľom presadzovať a chrániť rodičovské práva, slobodu prejavu, právo detí na život, ako aj slobodu svedomia a náboženského vyznania. Pred nástupom do ADF International prednášal Morales Sancho ústavné právo a právo ľudských práv na Navarrskej univerzite (Španielsko) a ako hosťujúci akademik na univerzite v Münsteri (Nemecko). Bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Jeho doktorandský výskum o ľudských právach detí a rodičov získal tri vyznamenania: summa cum laude, Mimoriadnu cenu Právnickej fakulty UNAV a cenu "Nicolás Pérez Serrano" ako najlepší doktorand ústavného práva v krajine za rok 2021.

poza stefan.jpg

Ștefan Moțec (RO)

Stefan Motec je rumunský právnik českej národnosti s viac ako 23-ročnou právnickou praxou, ktorý vedie vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v paláci Neuhaus v rumunskom Temešvári. Od roku 2010 oficiálne zastupuje záujmy českej komunity v Rumunsku ako honorárny konzul Českej republiky v Temešvári (západné Rumunsko) a od roku 2022 je tiež spoluzakladateľom Kresťanského úradu pre práva a slobody (OCDL), ktorá presadzuje, obhajuje a aktívne bráni základné práva a slobody v Rumunsku. V súčasnosti sa venuje problematike ľudských práv v Európe.

John Wesley Reid.jpg

John Wesley Reid

John Wesley študoval politické vedy na Biola University a teológiu na Liberty University, kde si uvedomil naliehavú potrebu kresťanov v oblasti politiky. Pracoval ako producent pre Christian Broadcasting Network, kde sa venoval Najvyššiemu súdu, slobode slova a prelínaniu hodnôt viery v legislatíve. Počas svojej novinárskej kariéry John pokrýval prelomové prípady Najvyššieho súdu, ako napríklad Masterpiece Cakeshop v. Colorado, Dobbs v. Jackson Whole Women's Health, 303 Creative v. Elenis a niekoľko ďalších. John robil rozhovory s mnohými členmi Kongresu a vplyvnými politickými činiteľmi vrátane Bena Shapira, Michaela Knowlesa, Megan Bashamovej, Andrewa Klavana a Kristen Waggonerovej.

foto MT.jpg

Martin Turčan

Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. vyštudoval právo a evanjelickú teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako docent na Katedre teórie práva a filozofie práva Právnickej fakulty UK. Zaujíma sa o otázky vzťahu práva, morálky a náboženstva, ľudských práv a právnej argumentácie. 

Hostia konferencie

Moderátori diskusií

Boris Bartho.jpeg

Boris Bartho

lenka.jpg

Lenka Kmeťová

Časté otázky

Kto sa môže zúčastniť konferencie?

Konferencia je určené pre právnikov ako aj zainteresovanú laickú verejnosť.

Je vstup na konferenciu voľný?

Na konferenciu je potrebné zakúpiť si lístky cez inviton. Pre všetkých študentov a tiež pre akademikov partnerských organizácii je lístok zadarmo (napriek tomu je však pre účely registrácie potrebné zakúpiť si lístok v hodnote 0 eur). Pre ostatných záujemcov sú lístky spoplatnené v závislosti od toho, či majú záujem o obed, príp. či majú okrem kúpy lístka záujem prispieť na náklady spojené s organizáciou konferencie. Všetky druhy vstupeniek nájdete na stránke invitonu.

inviton (1).png

Organizátori podujatia:

inviton (3)_edited.jpg
PF UK_edited.png

Partneri podujatia:

LOGO_Fides-et-Ratio-or-500.png
379964_324732350880358_1155734286_n_edited.jpg
FFKU.jpg
pevs_fp_logo_sk_300dpi_1-e1487765485201.jpg
postojj.png
stiahnuť.png
bottom of page