Kalendár Aktivít SLH

25. 6.
2018
Seminár politickej angažovanosti
Viac info
26. 6.
2018
Stretko s 29. semestrom ohľadom promócie
Viac info
27. 6.
2018
Obed
Viac info