Kalendár Aktivít SLH

27. 2.
2019
Nulté stretnutie semestra v KE
Viac info
1. 3.
2019
Teambuilding SLH KE
Viac info
2. 3.
2019
Víkend spoločenstva
Viac info