Kalendár Aktivít SLH

26. 9.
2018
Prijímacie pohovory nových študentov
Viac info
2. 10.
2018
Nulté stretnutie nových študentov
Viac info
3. 10.
2018
Deadline pre prihlasovanie do ročného programu v Brne
Viac info