Kalendár Aktivít SLH

18. 9.
2016
Deadline prihlasovania do 28. semestra
Viac info
26. 9.
2016
Oznámenie výsledkov
Viac info
4. 10.
2016
Nulté stretnutie 28. semestra
Viac info