Kalendár Aktivít SLH

23. 9.
2018
Deadline na prihlasovanie do nového celoročného programu v Bratislave
Viac info
26. 9.
2018
Prijímacie pohovory nových študentov
Viac info
2. 10.
2018
Nulté stretnutie nových študentov
Viac info