top of page
logo_ILH_V1_RGB_3.jpg

Postupným narastaním angažovanosti SLH v kultúre verejnom živote vznikol Inštitút Ladislava Hanusa, ktorého víziou je spájať vieru s rozumom, rozvíjať kresťanskú kultúru a odvážne presadzovať konzervatívne princípy vo verejnom živote.

Medzi jeho aktivity patrí:

bottom of page