top of page
SLH_promocie_2020-5_edited.jpg

 formácia 

Tu Rex Gloriae, Christe!

Základný formačno-akademický program

Objav s nami filozofiu a začítaj sa do veľkých postáv kresťanskej tradície v spoločnosti podobne zmýšľajúcich ľudí. 

Formačno-akademický program organizujeme v Bratislave (od 2002) a v Košiciach (od 2015).

Jeho cieľom je integrovať vieru do každej oblasti života aby sme sa nebáli sa ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

Img22194623 (1).jpg

Si vysokoškolák alebo pracujúci do 30 rokov?

Chceš vedieť lepšie obhájiť, čomu ako kresťan veríš?

Chceš sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete?

Chceš sa stať po absolvovaní programu členom

katolíckeho akademického spoločenstva?

Prihlás sa na program a nechaj formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Snímka obrazovky 2023-12-22 160652.png

Nadstavbové programy

Štúdium a hľadanie pravdy po skončení programu nekončí, práve naopak.

Preto každoročne pripravujeme pre členov spoločenstva alebo i verejnosť Nadstavbové kurzy na rôzne témy.

Moderátori

Spoznajte niektorých zo vzácnych ľudí, ktorí vás budú sprevádzať počas formačno akademického programu.

bottom of page