top of page
SLH_promocie_2020-5_edited.jpg

 formácia 

Tu Rex Gloriae, Christe!

Anker 1

Základné formačno akademické programy

Formačno-akademický program organizujeme v Bratislave (od 2002), v Košiciach (od 2015) a online (od 2020). Jeho cieľom je integrovať vieru do každej oblasti života aby sme sa nebáli sa ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

1

Si vysokoškolák alebo

pracujúci do 30 rokov

(do 35 rokov pre online program)?

2

Chceš vedieť lepšie obhájiť, čomu ako kresťan veríš?

Chceš sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete?

3

Chceš sa stať po absolvovaní programu členom katolíckeho akademického spoločenstva?

4

IMG_20200602_175326_edited.jpg

Objavuj s nami filozofiu a začítaj sa do veľkých postáv kresťanskej tradície v spoločnosti podobne zmýšľajúcich ľudí.

Prihlás sa na program a nechaj formovať svoju myseľa a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.

ročné programy:

semestrálny program:

Anker 2

Nadstavbové programy

Štúdium a hľadanie pravdy po skončení programu nekončí, práve naopak.

Preto každoročne pripravujeme pre SLHákov alebo i verejnosť Nadstavbové kurzy na rôzne témy.

Moderátori

Spoznajte niektorých zo vzácnych ľudí, ktorí vás budú sprevádzať počas formačno akademického programu.

Anker 3
bottom of page