top of page

 Bratislava 

ročný formačno-akademický program

Čo ti ponúkame?

Intelektuálny a duchovný rast, spojený s konkrétnou angažovanosťou.  Program je určecný študentom aj mladým pracujúcim 

od 18 - 30 rokov. Náš program je zameraný na poznanie viery, na podstatu kresťanského života.

Kurikulum formačno-akademického programu je inšpirované heslom Tomislava Kolakoviča:

 Vidieť 

 Spoznaj seba a svoju vieru! 

​Prečítaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať. Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore.

 Hodnotiť 

 Diskutuj so súčasnou spoločnosťou! 

Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov. Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania eseje a blogu.

 Konať 

 Integruj evanjeliové hodnoty do života! 

Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote. Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.

Čo hovoria študenti? 

Čo povedali po absolvovaní programu študenti a čo im dalo SLH?

"

SLH mi dalo chuť čítať diela veľkých autorov, napríklad Aristotela.

lucka_edited.jpg

Lucia

AKO TO FUNGUJE?

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

Stretnutia programu sa celý rok budú konať vždy v utorok od 17:30 do 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch) a prebiehajú formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. Medzi seminármi je priestor na večeru, spojenú s neformálnou diskusiu účastníkov. Program sa začína aj končí modlitbou.

Seminár SLH
moderátor so študentkami
Q11A4910.jpg

 1. trimester 

Čas:

Počet stretnutí:

Aktivita:

október – december

8 stretnutí: 14 seminárov + zhodnotenie

teambuilding

​Ročné akademické dobrodružstvo začíname víkendovým teambuildingom na začiatku októbra. Prvý trimester je ukončený duchovnou obnovou.

 2. trimester 

Čas:

Počet stretnutí:

Aktivita:

január – marec

8 stretnutí: 14 seminárov + zhodnotenie

víkendová duchovná obnova

V marci účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov), ktorú po schválení konzultantom odprezentujú na ústnych obhajobách.

 3. trimester 

Čas:

Počet stretnutí:

Aktivita:

apríl – jún

6 seminárov, 4 kolokviá, 4 workshopy

akademická víkendovka

Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva. Na kolokviách sa necháš inšpirovať kresťanmi aktívnymi vo verejnom živote na Slovensku, ktorí budú so študentmi diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť. Následne sa budeš podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu BHD, prípadne iného projektu podľa vlastného výberu. Súčasťou ročníka je aj publikovanie blogového príspevku, v ktorom kriticky zareaguješ na aktuálnu spoločenskú výzvu. Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa môžeš stať členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

57253479_10214401491258814_2736709000157

„Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou.“

sv. Ján Pavol II.

ČO OD TEBA ČAKÁME?

Prípravu na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. (V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text.)

 

Chuť a vytrvalosť pri písaní a obhajobe eseje, publikovaní blogového príspevku a príprave projektu.

Promócie 2022
Img-20220302-26.jpg
Img22215923 (1).jpg

Cena

Čaká ťa ročný program plný akademického dobrodružstva, priestoru na prehĺbenie viery a vytvorenie komunity. Formačno-akademický program SLH ti ponúka:

 formácia 

 • 34 seminárov a diskusií k dôležitým textom s lektormi

 • 4 kolokviá s inšpiratívnymi hosťami z kresťanskej kultúry a verejného života

 • 4x workshopy pred BHD

 • 3x víkendové akcie (teambuilding, duchovná obnova, akademická víkendovka)

       V prípade duchovnej obnovy a akademickej víkendovky cena zahŕňa                     ubytovanie (2 noci), stravu a akademický a duchovný program.

 • konzultácie s lektorom pri písaní akademickej eseje

 • verejné obhajoby esejí

 • všetky študijné materiály

 • slávnostná promócia

 iné benefity 

 • Permanentka na BHD / KHD v hodnote viac ako 80 €

 • Knihy: Scott Hahn - Je to dôstojné a správne, John Henry Newman - Ztráta a zisk, Fulton Sheen - Kalvárie a mše svätá (všetky sú súčasťou syláb)

 • Možnosť zúčastniť sa podujatí SLH ako sú Deň spoločenstva SLH, Hanusfest, ...

 • Knižnica SLH

 Cena školného 

1 170 €

(3 x 390 €)

 Štipendiá 

Každý uchádzač môže požiadať o štipendium až do výšky 65 %. Štipendia môžeme udeliť len vďaka partnerom a podporovateľom SLH.

20. výročie SLH

Štipendiá

Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto je možné požiadať o jedno zo štipendií. Pre udelenie štipendia stačí oň požiadať a zdôvodniť v prihláške.

Štipendia môžeme udeliť len vďaka partnerom a podporovateľom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

 Štipendium 35 % 

Výška školného

750 € (3 x 250 €)

 Štipendium 50 %
(pre študentov)

Výška školného

585 € (3 x 195 €)

 Štipendium 65 %

(pre študentov - ak počítaš každé euro a zarábaš si na živobytie sám) 

Výška školného

399 € (3 x 133 €)

 1x štipendium za najlepšiu esej vo výške 200 € 

Výška školného bude jednorazovo znížená o 200 € 

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do nového programu spustíme na jar 2024.

 Povinné prílohy k prihláške 

K prihláške je potrebné pripojiť: 

 • štrukturovaný životopis

 • motivačný list v anglickom jazyku

 • esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:

Aj keď vyžadujeme dodržania základných akademických kritérií (citovanie, zdrojovanie), neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť, ako rozmýšľaš.

 Témy esejí 

 • Ktoré umelecké dielo výrazne ovplyvnilo môj život a prečo?

 • Mali by sa kresťanskí politici zjednotiť do jednej politickej strany?

 • Ako by mala vyzerať evanjelizácia v 21. storočí?

2 najlepšie eseje budú vďaka nášmu štredrému darcovi ohodnotené jednorazovou cenou 200 €, ktoré Ti budú odrátané zo školného!

bottom of page