dar pre SLH 

Vďaka, že Vám záleží na tom, aby v spoločnosti viac a autentickejšie zaznieval

hlas kresťanov, ktorí vedia zdôvodniť nádej, ktorú prináša Evanjelium!

Okrem modlitby za dielo SLH nám najviac pomôžete nastavením si trvalého príkazu.

Samozrejme, budeme taktiež vďační za akýkoľvek jednorazový dar,

vďaka ktorému môžeme spoločne rozvíjať kresťanskú vieru a kultúru na Slovensku.

SK14 8330 0000 0023 0177 5503

stiahnuť.png
8 semiacka.png

Pridajte sa do rodiny Priateľov SLH a získajte od nás vždy aktuálne informácie a rôzne benefity:

Máte otázky?

Napíšte nám!

17 skupina.png