top of page
SLH stránka  (3).png

Spoločenstvo Ladislava Hanusa prináša na slovenský knižný trh novinku Scotta Hahna a Brandona McGinleyho.

Objavte zásadné dielo našej súčasnosti z oblasti kresťanskej politickej filozofie a politickej teológie.

Povedali o Knihe

biskup halko.jpg

„V našej dobe naliehavého pokušenia unikať do dejín ako do jedinej bašty skutočnej ortodoxie, Scott Hahn a Brandon McGinley nám svojim dielom pomáhajú znovu a znovu precitať do živej viery žitej tu, žitej teraz. A to je možné len v dotyku plnosti evanjeliovej pravdy podávanej Cirkvou a plného vnímania reality všetkých ľudských prostredí, prežiarených Ježišovým Slovom.“

Mons. Jozef Haľko

rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

o Autoroch

Dr-H-White-brick-scaled_edited.jpg

Dr. Scott Hahn

je profesorom o. Michaela Scanlana v oblasti biblickej teológie na Františkánskej univerzite v Steubenville, kde vyučuje

od roku 1990. Je zakladateľom a prezidentom Centra sv. Pavla.

 

Od roku 1979 je ženatý s manželkou Kimberly, s ktorou majú šesť detí a devätnásť vnúčat.

 

Dr. Hahn je autorom alebo editorom viac ako štyridsiatich populárno-vedeckých kníh. Medzi jeho bestsellery patria

Naša cesta do katolíckej cirkvi, Baránkova večera či Prvá spoločnosť.

Brandon McGinley

je katolíckym spisovateľom a rečníkom pôsobiacim

v Pittsburghu, Pensylvánii. Jeho texty boli publikované

vo významných periodikách, medzi inými vo Washington Post, First Things, the Catholic Herald, Plough a The Lamp.

Je autorom knihy Márnotratná cirkev: obnova katolíckej tradície v časoch úpadku.

 

Prednáša po celých Spojených štátoch o katolíckom rodinnom živote, priateľstve, obnove cirkvi a ďalších témach. V roku 2010 úspešne ukončil štúdium na Princetonskej univerzite,

kde sa tiež spoznal so svojou manželkou, Katie. Majú spolu štyri deti.

brandon_2_edited.jpg

Detaily

Autori:

Názov: 

Podtitul:

Z anglického originálu:

Scott Hahn, Brandon McGinley

Je to dôstojné a správne

Prečo budúcnosť civilizácie závisí od pravého náboženstva

It Is Right and Just: Why the Future of Civilization Depends on True Religion (Emmaus Road Publishing, 2020)

Preklad:

Redakcia:

Jazyková úprava textu:

Vydavateľ:

Rok vydania:

ISBN:

Počet strán:

Matúš Sitár

František Trstenský

Marta Filková, Mária Brezová

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

2022

978-80-974399-0-3

165 s.

bottom of page