top of page
DSC_2065 (1).jpg

 komunita 

Sme katolícke akademické spoločenstvo,

ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a ľudí hľadajúcich pravdu.

Členstvo v SLH

Členom spoločenstva sa môže stať každý absolvent našich formačno-akademických programov.

Po absolvovaní programu sa členovia spoločenstva môžu zapojiť do niektorého zo stretiek v rámci SLH Rodiny, prípadne vytvoriť vlastné.

Život Komunity

Okrem verejných podujatí organizujeme počas akademického roka pravidelné komunitné podujatia pre členov spoločenstva a ich rodiny.

Narodeniny SLH

Po letných prázdninách vstupujeme do nového akademického roka komunitnou narodeninou oslavou, kedy si pripomíname založenie SLH, ktoré vzniklo 7. 10. 2002. 

Sv. omše pre členov SLH Rodiny

SLH Rodina

V rámci SLH funguje sieť malých stretiek  - SLH Rodina. Posledný štvrtok v mesiaci sa stretávajú jej členovia na spoločnej sv. omši po ktorej nasleduje komunitné posedenie pri pive.

Hanusfest

Img10175513_edited.jpg

Počas adventu sa ako komunita stretávame na Hanusfeste - jednodennom komunitnom formáte Hanusovych dní s diskusiami, duchovným impulzom aj adventným punčom.

Rorátna sv. omša

roráty_edited.jpg

V advente načierame do krásnej mariánskej tradície pri spoločnom slávení rorátnej sv. omše.

Ples

Ples SLH

O tom, že sa aj akademickí nadšenci vedia zabaviť, svedčí každnoročne ples pre členov a priateľov spoločenstva.

Radafest

IMG_3364_edited.jpg

Ako hodnotíme uplynulý rok? Kam smerujeme ako spoločenstvo? Radafest ponúka priestor na oficiálne čísla, pohľad do práce kancelárie aj otázky do zákulisia. 

Duchovná obnova

Duchovná obnova s Štěpánom Smolenom

Každý rok si vyhradíme čas na duchovnú obnovu pre členov SLH. Niekedy v tichu benediktínskeho kláštora na Sampore, inokedy čerpáme cez intenzívne duchovné impulzy Štěpána Smolena či Gregoryho Pine-a.

Púť do Marianky

Púť do Marianky

Na Palmovú nedeľu putujeme tradične z Bratislavy do Marianky, kde sa modlíme krížovú cestu. 

Promócie

Img24164621_edited.jpg

Koncom júna privítame pri slávnostnej sv. omši absolventov aktuálneho formačno-akademického programu v spoločenstve.

bottom of page