DSC_1718_edited_edited.jpg

 o spoločenstve 

"Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám."

~ William Wilberforce ~

 

Kto sme?

Sme katolícke akademické spoločenstvo, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a ľudí hľadajúcich pravdu. Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.

DSC_2507.jpg

SLHákom sa stáva každý úspešný absolvent nášho formačno - akademického programu, ktorý počas slávnostnej promócie zložil tento sľub: V osobnom i verejnom živote budem s Božou pomocou úprimne hľadať pravdu, slúžiť dobru a zasadzovať sa za rešpekt k prirodzenému zákonu. S Božou pomocou budem verne spravovať talenty, ktoré mi boli zverené, ďalej sa vzdelávať a pracovať na sebe. S Božou pomocou budem verný Kristovi a jeho Cirkvi.

 

SLHáci sa modlia Modlitbu SLHáka a raz mesačne sa stretávajú na Dni spoločenstva. Podľa svojich možností finančne prispievajú na chod spoločenstva či slúžia na rozvoji akademického piliera alebo sa angažujú prostredníctvom niektorých z projektov. Časť SLHákov navštevuje niektoré z malých duchovných stretiek. SLH má momentálne vyše 500 absolventov, z ktorých sa približne 120 členov (v okolí Bratislavy alebo Košíc) podieľa na užšom živote spoločenstva.

 

Tešíme sa zo všetkých členov. ktorí vo svojej rodine, v práci, vo verejnom živote a často i v úplnej tichosti žijú poslanie SLH.

Kto je SLHák?

 poslanie SLH 

Za naše poslanie považujeme najmä duchovno-intelektuálnu formáciu mladých, budovanie kreatívneho spoločenstva vzdelaných  a angažovaných kresťanov,  rozvíjanie kresťanskej kultúry a angažovanie sa pre spoločné dobro podľa prirodzeného zákona a hodnôt Evanjelia.

Ako sa k nám pridať?

Radi medzi seba prijmeme všetkých, ktorí majú túžbu kráčať bližšie ku Kristovi, najmä prostredníctvom intelektuálneho spoznávania

a angažovanosti vo verejnosti či komunite.

Jedným z troch pilierov nášho spoločenstva

je intelektuálna formácia mladých. Preto ak si študent alebo pracujúci do 35 rokov,

potešíme sa tvojej prihláške na

formačno-akademický program SLH.

 

Náš príbeh

"Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám."

~ William Wilberforce ~

0 strom.png

 2001 

Všetko začalo na lavičke v lesnom parku vo Virginii neďaleko Witherspoon Institute, kde Martin Luterán popri štúdiu čítaval Dawsona, Stotta, Akvinského a ďalších. Prečo by sa ”rozkoš z “aha” chvíľ, z nových doposiaľ nepoznaných svetov, číreho myslenia” nedala i na Slovensku? K tejto myšlienke sa pridal Roman Karrabeli a Monika Kuhajdová (dnes Klobušická) a inšpirovaní doktorom Antonom Neuwirthom, ktorý sa stal prvým členom Čestnej rady, začali snívať o Spoločenstve, ktoré by nieslo meno Ladislava Hanusa.

 7. 10. 2002 

Tento nenápadný pondelok sa zapísal do histórie kresťanskej kultúry na Slovensku. V podvečerných hodinách sa po prvýkrát stretla skupina mladých ľudí, aby spoločne hľadali odpovede na veľké otázky, hlbšie spoznávali svoju vieru a navzájom sa inšpirovali v živote podľa hodnôt Evanjelia. Zrodil sa prvý formačno-akademický program, inšpirovaný programom The Witherspoon Fellowship, a s ním  Spoločenstvo Ladislava Hanusa!

 dnes 

O 18 rokov & 36 formačno-akademických programov neskôr sme vzrástli na katolícke akademické spoločenstvo, ktoré má 544 členov, ktorí majú veľkú túžbu byť angažovanými kresťanmi v spoločnosti. Tu a teraz! Najrozličnejšie osobnosti a profesie so spoločnou víziou – prekvasiť okolie.

otvárame 1. online formačno-akademický program pre Slovákov žijúcich mimo Bratislavy a Košíc alebo v zahraničí.

2020

SLH zakladajú:

Martin Luterán,

Roman Karabelli, Ľudmila Dolanová a Monika Klobušická.

2002

Semestrálny program sa v Bratislave mení na ročný.

2017

Otvárame 1. semester SLH v Košiciach. 

Iniciatíva Kto pomôže 

sýrskym a irackým rodinám na úteku?

2015

SLH preberá vydávanie časopisu Verbum.

2021

1. absolvent SLH sa stáva kňazom: Štefan Žarnay z 1. semestra.

2018

Štartujeme festival Košické Hanusove Dni.

2016

Začiatky SLH

sa odohrávajú na byte

v Petržalke.

2004

- 2008

 

Prečo práve Ladislav Hanus?

"Myšlienky majú dôsledky."

~ Richard M. Weaver ~

Ladislav Hanus je pre nás vzorom v hlbokom duchovnom živote i spoločenskej angažovanosti v prospech kresťanskej kultúry.

Bol to slovenský katolícky kňaz, ktorý sa vo svojej pastoračnej službe a neskôr ako profesor teológie v Spišskej Kapitule snažil o pozdvihnutie viery i kultúrneho života slovenského národa. Jeho túžbou bolo, aby kňazi i veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby boli spirituálne a ideovo zakorenení a dokázali formovať život spoločnosti.

Napísal viacero kníh na kultúrne a náboženské témy, publikoval tiež mnohé články a eseje v časopisoch Kultúra, Verbum a Obroda.

Ladislav Hanus

press to zoom
Ladislav Hanus_2
Ladislav Hanus_2

Ladislav Hanus

press to zoom
Ladislav Hanus_3
Ladislav Hanus_3

Ladislav Hanus

press to zoom

Ladislav Hanus

press to zoom
1/3

 zo života 

Počas prenasledovania kresťanov komunistickým režimom bol 

v roku 1952 zatknutý a následne odsúdený na 16 rokov väzenia. 

Po prepustení na slobodu v r. 1965 pracoval najprv ako kurič, 

neskôr mu bolo umožnené, aby sa vrátil do pastorácie. 

Tajne napísal viacero kníh, svoje životné pamäti nahral na 

magnetofónové pásky. Po páde komunistického režimu v roku 1989 bolo dielo Ladislava Hanusa opäť sprístupnené širokej verejnosti.

Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal Ladislava Hanusa za jeho vernú službu Cirkvi čestným titulom apoštolský protonotár.

Okrem toho sa SLH hlási k odkazu Svoradova, Kolakovičovej rodiny a tradícii podzemnej cirkvi na Slovensku.

 

Organizácia

Aktuálne máme viac ako 500 členov a organizačne pôsobíme v Bratislave a Košiciach, kde uskutočňujeme svoje

formačno-akademické programy a medzinárodný spoločensko - akademický festival Hanusove Dni.

55.png

18

rokov

existencie 

56.png

540

Členov 

57.png

36

formačno-akademických programov

v BA & KE

58.png

52

manželských párov z nášho spoločenstva

 

Ako fungujeme?

Od roku 2011 sme aj občianskym združením a takto fungujeme:

 

1/4

 predsedníctvo 

Najvyšší orgán, ktorý pri dôležitých rozhodnutiach

ideovo a strategicky riadi spoločenstvo. Spomedzi seba

volí predsedu.

1/7

 čestná rada 

Tvoria ju zakladatelia SLH a významné osobnosti kresťanského, kultúrneho a spoločenského života. Sú to osobnosti o ktoré sa môžeme ako spoločenstvo oprieť.

DSC_2507.jpg

 rada SLH 

Všetci členovia spoločenstva. Poradný orgán predsedníctva, ktorý sa stretáva raz ročne, aby prediskutoval a zreflektoval, čo sa udialo za posledný rok a čo nás čaká. 

1/4

 kancelária 

1/9

 stážisti 2020/21 

Výkonná zložka SLH, ktorá spolu s dobrovoľníkmi prakticky zabezpečuje takmer všetky aktivity spoločenstva.

Kontakty & Údaje

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

riaditeľ a predseda SLH

DSC_2634.jpg

Karin Rajská

manažment a podujatia

23.jpg

Ladislav Hollý

podujatia a projekty

22a%2520Veronika%2520Bo%25C4%258Dkayov%2

Veronika Bočkayová

komunikácia a fundraising

23b%2520Marta%2520Spi%25C5%25A1%25C3%25A

Marta Spišáková

financie

 

 +421 903 104 081 

SLHaus

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Svoradova 13
811 03 Bratislava

Vchod do kancelárie

Škarniclova 6
811 01 Bratislava

Fakturačne údaje

IČO: 31817904
DIČ: 2021974108
(nie sme platcami DPH)

fakturačná Adresa 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20

821 08  Bratislava

Bankové údaje

Číslo účtu: 2301775503   
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0177 5503 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX