top of page

2 - 3% z dane

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2%, resp. 3% práve Spoločenstvu Ladislava Hanusa a tak ponúknuť kvalitnú duchovno-intelektuálnu formáciu mladým angažovaným kresťanom!

Údaje pre darovanie sú nasledovné:

IČO: 
Právna forma: 
Názov: 
Sídlo: 

31817904
občianske združenie
Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre SLH.

Pre potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v SLH (odpracovaných viac ako 40 hodín/rok) prosím vypíšte formulár.

Dôležité dátumy pri podávaní:

do 31.03.2024 – termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30.04. 2024 – termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane). Pozor vyhlásenie sa zasiela na daňový úrad – nie na adresu OZ.

Postup pre zamestnancov:

1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.


2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.


3. Vypíšte vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).


4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2023 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo SLH), môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Ak sa rozhodnete darovať 3% SLH, radi Vám potvrdenie pošleme. Vyplňte prosím formulár.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,00 €.


2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

Postup pre právnické osoby

1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1%, resp. 2% z daní. Vypočítajte si Vaše 1% alebo 2% a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2022 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo SLH) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %. —

Ďakujeme, že aj vďaka Vám môžeme byť soľou a prinášať Svetlo do kultúry

a verejného života na Slovensku!

11 ruky srdce.png
bottom of page