top of page

V minulosti sme organizovali:

2021/22

Láska a (ne)zodpovednosť

Séria seminárov o bohatstve myslenia sv. Jána Pavla II.

2020/21

The Bible and the Virgin Mary

Biblický kurz o Panne Márii a Biblii. V spolupráci s SLH a St. Paul Center, pod vedením manželov Brezovcov. 

2020/21

Viera v 21. storočí

Výber toho najlepšieho z nových syláb formačno-akademického programu!

2019/20

Ako komunikovať vieru?

Povzbudenie ako komunikovať cirkevné postoje ľuďom okolo seba v každodennom živote.

2018/19

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti

3. vydanie úspešného seminára z dielne Vojtecha Wintera venujúce sa reálnym zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania sa.

2018/19

Suma teologická

Teologická suma je jedno z najdôležitejších diel teológie, filozofie a svetovej literatúry vôbec. Kurz prebiehal pod vedením otca Juraja Vitteka CO.

2019/20

Láska a zodpovednosť

Séria seminárov o bohatstve myslenia sv. Jána Pavla II.

2018/19

Kurz mužskej spirituality

Nadstavbový kurz s Petrom Podlesným o špecifikách mužskej spirituality. Kurz sa konal v Košiciach.

2017/18

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti

2. vydanie úspešného semináru venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania.

2017/18

Verím, pomôž mojej nevere

Ratzingerov Úvod do kresťanstva – úvod do spoznania vlastných pochybnosti i uzdravujúcich zneistení, pod vedením Jozefa Fekete, SJ.

2017/18

Kontroverzie v dejinách Cirkvi

Cieľom seminára je podať informácie o kontroverzných udalostiach v celom ich dobovom kontexte. Súčasťou seminárov je aj hodnotenie daných udalostí.

2017/18

Rusko

Literárno-historický seminár pri príležitosti 100. výročia boľševickej revolúcie s Jarom Daniškom.

2017/18

Úvod do čítania latinských textov

Naučte sa čítať asi 90% latinských omšových textov, základné modlitby, niekoľko článkov od Tomáša Akvinského, aj pár veršov z Vergília v origináli.

2017/18

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti

Seminár venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania.

2016

Umenie, interpretácia a my

Keď umenie porozumenia umenia sa stáva umením žitia (Ars Vivendi).

nadstavbové kurzy

bottom of page