top of page
69653006_2416920511727690_46123648938430

 nadstavbové kurzy 

Láska & Zodpovednosť

8 stretnutí | 27. 9. - 22. 11. 2021

mlev4ob8jhsmgmdq9cqn_edited.jpg

 o kurze 

Láska a zodpovednosť je dielo, ktorým Karol Wojtyla predbehol II. vatikánsky koncil. Kniha vznikla na základe jeho skúsenosti duchovného sprevádzania vysokoškolákov a mladých párov. Zaoberá sa v nej sexualitou a láskou podľa Božieho plánu. Viaceré jeho pohľady boli na svoju dobu novátorské a nestratili ani dnes na aktuálnosti. Pre niektorých je táto kniha terapia zdravým rozumom. Podľa
Georga Weigla jej prečítanie môže meniť životy. Základné tézy knihy neskôr ďalej rozvinul v Teológii tela.

 obsah stretnutí 

27.9.

 

4.10.

11.10.

18.10.

25.10.

8.11.

15.11.

22.11.

úvodné stretnutie (kontext diela, zopakovanie základných pojmov morálky, predslovy ku knihe)

osoba a pud (analýza slova "užívať", interpretácia pudu)

metafyzická analýza lásky (osoba a láska 1/3)

psychologická analýza lásky (osoba a láska 2/3)

etická analýza lásky (osoba a láska 3/3)

 

osoba a čistota (rehabilitácia čistoty, metafyzika studu,

problém zdržanlivosti)

 

spravodlivosť voči Stvoriteľovi (manželstvo, povolanie)

sexuológia + etika

 lektor 

Nadstavbovým kurzom SLH vás bude sprevádzať Marián Koláček.

Marián Koláček pracuje ako odborný asistent na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Študoval biochémiu a katolícku teológiu na UK v Bratislave a licenciát z Teológie manželstva a rodiny na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme.

profil.jpg

 kurz v kocke 

Dátum:

 

Čas stretnutí:

Miesto stretnutí:

Texty:

Cena:

Prihláste sa do:

8 stretnutí od 27. 9. - 22. 11. 2021

 

v pondelky od 17:30 - 19:00


SLHaus (Škarniclova 6, Bratislava)


Láska a zodpovednosť

70€

50€ (pre členov spoločenstva)

24. 9. 2021 prostredníctvom formuláru.

bottom of page