top of page
SLH_promocie_2020-5_edited_edited.jpg

 Košice 

semestrálny formačno-akademický program

Čo ti ponúkame?

Intelektuálny a duchovný rast, spojený s konkrétnou angažovanosťou.

Kurikulum formačno-akademického programu je inšpirované heslom:

 vidieť 

 Spoznaj seba a svoju vieru! 

​Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať. Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore.

 hodnotiť 

 Diskutuj so súčasnou spoločnosťou! 

Prečítaš texty najvýznamnejších

súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov. Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania eseje a blogu.

 konať 

 Integruj evanjeliové hodnoty do života! 

Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote. Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.

AKO TO FUNGUJE?

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

Akademický semester trvá 12 týždňov, od februára do júna. Stretnutia sa konajú vždy v stredu o 17:30 – 21:30.

 

Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch) a prebiehajú formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. 

Medzi seminármi je priestor na večeru, spojenú s neformálnou diskusiu účastníkov.

 

Program sa začína aj končí modlitbou.

 duchovná obnova 

Na začiatku semestra sa uskutoční teambuilding a duchovná obnova. Na konci semestra sa zase uskutoční akademická víkendovka.

 esej 

V priebehu semestra účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora

a následne neskôr prebiehajú ich ústne obhajoby.

 promócie 

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu môžu stať členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

IMG_20200602_175326_edited.jpg
DSC_6316.jpg
DSC_1966.jpg
57253479_10214401491258814_2736709000157

"Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti.

Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou."

sv. Ján Pavol II.

ČO OD TEBA ČAKÁME?

 príprava 

Prípravu na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. (V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text.)

 zapálenie 

Chuť a vytrvalosť pri písaní a obhajobe eseje, publikovaní blogu či podcastu, príprave projektu.

Cena

Čaká ťa program plný akademického dobrodružstva, priestoru na prehĺbenie viery, vytvorenie komunity. Formačno-akademický program SLH ti ponúka:

 formácia 

  • 24 seminárov a diskusií k dôležitým textom s lektormi

  • 2x víkendové akcie (teambuilding, akademická víkendovka)

        V prípade akademickej víkendovky cena zahŕňa ubytovanie (2 noci),            strava a akademický a duchovný program.

  • konzultácie s lektorom pri písaní akademickej eseje

  • verejné obhajoby esejí

  • všetky študijné materiály

  • slávnostná promócia

 iné benefity 

  • permanentka na BHD / KHD v hodnote viac ako 80 €

  • kniha od Scotta Hahna: Je to dôstojné a správne (súčasť syláb)

  • polročné predplatné intelektuálneho časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum

  • možnosť zúčastniť sa podujatí SLH ako komunitné akcie

Img-20220302-26.jpg

 pracujúci 

290 €

 cena za program 

 študent 

199 €

 cena za program 

 reálne náklady 

Vďaka našim donorom a pravidelným podporovateľom platia pracujúci účastníci nášho programu iba cca 50% z reálnych nákladov a študenti menej ako 40% z reálnych nákladov potrebných na celkovú realizáciu formačno-akademického programu.

Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Niečo spoločne vymyslíme!

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do 7. košického semestra zatiaľ nie je otvorené.

Pre bližšie informácie nám napíšte na kancelaria@slh.sk

bottom of page