plagat vatikan final

Výzvy 2. vatikánskeho koncilu

Kurz chce zoznámiť so základnými aj menej známymi dokumentmi 2. vatikánskeho koncilu na témy, ktoré stále hýbu Cirkvou a spoločnosťou.

Formát semináru:

3 stretnutia s predcitanymi textami

Lektori:
Boris Bartho vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo a zaujíma sa aj o tému vzťahu štátu a Cirkvi.

Martin Mihalik študoval katolícku teológiu a filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na Katolíckej univerzite v Leuven. V súčasnosti je doktorandom na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyučuje náboženstvo.

Matúš Sitár študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a v súčasnosti pracuje ako učiteľ a prekladateľ.

Dátumy a časy stretnutí
Pondelky o 18:00

Počiatočné stretnutie
24.11. 2014

Miesto stretnutí
Kancelaria SLH, Vysoká 32, Bratislava

Cena
30 €/15 € študenti

Texty:

Liturgia (Sacrosanctum concilium)

Cirkev a ekumenizmus (Lumen gentium a Unitatis redintegratio)

Apoštolát laikov (Apostolicam actuositatem)

Ďalšie info:

– Príprava na stretnutie obnáša prečítanie textu
– Prihlasovanie www.tinyurl.com/slh2014
– Termín podania prihlášok 31.10.2014
– kontaktný email: kancelaria(at)slh.sk