Otázky o teológii, či Boh je a aký je

 

Teologická suma je jedno z najdôležitejších diel teológie, filozofie a svetovej literatúry vôbec. Minulý rok z nej vyšlo v slovenčine prvých trinásť otázok. Chceme si ich teda prečítať s doprovodom uznávaného odborníka, otca Juraja Vitteka CO.

Lektor:

  • PhDr. Juraj Vittek, PhD. CO Študoval stredovekú filozofiu so zameraním na Dionýza Areopagitu v Ríme. Prednášal starovekú a stredovekú filozofiu, metafyziku a teóriu poznania na RKCMBF UK.

Dátumy a časy stretnutí:

  • štvrtky podvečer (presná hodina na dohode s účastníkmi)
Miesto stretnutí:
  • Bratislava, Kancelária SLH, Škarniclova 6
Spôsob prihlásenia:
  • Online formulárom na TU!
Termín podania prihlášok:
  • 2.10.2018

Účastnícky poplatok:

  • Pracujúci 67€ (50€ + 17 € kniha)
    študenti 47€ (30€ + 17€ kniha)

IBAN: SK9711000000002660752020
Variabilný symbol: 229

Kontakt na ďalšie informácie:

  • kancelaria@slh.sk