Zaujímajú vás otázky ako:

Treba deti nútiť na svätú omšu, aj keď sa im nechce, alebo im dať slobodu voľby?

Ako viesť malé deti k modlitbe?

Treba pri sprostredkúvaní katolíckej nábožnosti dávať na výber, či rozhodnúť za nich? Rozlišovať? Podľa čoho?

Nechať sa deťmi rušiť na omši, či ísť do „kostolného akvária“ (hluk izolujúci priestor v/pri kostoloch pre najmenšie deti) ?

 

Ak áno, tak

SPOLOČENSTVO LADISLAVA HANUSA

zorganizovalo

v sobotu 10.3.2018, od 9:00

  1. SLH Konferenciu o výchove a vzdelávaní

s témou:

AKO BUDOVAŤ VZŤAH DETÍ K BOHU OD ÚTLEHO VEKU

PREDNÁŠAJÚCE:

ThLic. Ing. Marie Zimmermanova, Th. D.

 

(odborná asistentka Katolíckej teologickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, výuka didaktiky katechéz a náboženskej výchovy, vedúca projektov pre školy Arcibiskupství pražského, vedie kurzy KDP, pričom sa venuje teologickým východiskám a obsahom katechéz).

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

(odborná asistentka Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katechéz a náboženskej výchovy. Na kurzoch KDP se venuje pedagogickým východiskám podľa Márie Montessori, praktickým ukážkam a zdieľaniu skúseností z vlastnej práce s deťmi a deťmi so zvláštnými potrebami.)

MIESTO: Kongesová sála u Saleziánov na Mamateyke (http://www.mamateyka.sk/)

 

PROGRAM:

9:00-9:45 1. prednáška

9:45-10:30 1. diskusia

10:30-11:00 prestávka na občerstvenie

11:00-11:45 2.prednáška

11:45-12:30 2. diskusia

12:30-14:00 Obed v Starohájskej pivárni

14:00-15:00 workshopy (Marcela Fojtíková Roubalová, Zuzana Vnenčáková, Martina Jokelová, Katarína Gabajová, Dáša Drážovská a Ján Grenčík)

 

CENA: v predpredaji do 5.3.2018: 14 eur/osoba, 18 manželský pár

na mieste 10.3.2018 16 eur/ osoba, 20 eur/manželský pár

 

FB UDALOSŤ: TU

 

AKO S DETIČKAMI?

 

Konferencia je určená pre dospelých. Na mieste budú pre vás bezplatne otvorené 2 detské kútiky: jeden pre väčšie detičky, ktoré môžu ostať bez rodičov a starostlivosť o ne zabezpečia animátorky a jeden pre menšie detičky, kde sa môžete spolu s nimi hrať alebo oddychovať. Pred sálou bude ozvučenie, takže prednášku budete počuť aj na chodbe.

 

Čo o prednášajúcich povedali?

 

„Marie a Marcelka sa ako lektorská dvojica výborne dopĺňajú. K Mariinmu hlbokému teoretickému vhľadu a schopnosti pútavo odhalovať zákutia katechézy vo svetle cirkevných dokumentov a Božieho slova sa pripájajú Marcelkine bohaté skúsenosti z dlhoročnej práce s deťmi. Toto všetko prežaruje ich spoločná vášeň v hľadaní čo najlepšieho spôsobu, ako zjavovať Boha maličkým, ktorý našli v Katechézach Dobrého pastiera.“  (Marta Glossová, účastníčka letného kurzu Katechéz Dobrého pastiera 3-6)

 

OBČERSTVENIE:

 

Na mieste bude v cene káva (skutočná, nie instantná ), čaj, džúsy, sladké a slané pochutinky. Obed sa prihlasuje osobitne vo formulári a nie je zahrnutý v cene za konferenciu. Cena obedu je 4 EUR (150g mäsa) za dospelú osobu, 3,6 EUR (120 g mäsa) za detskú porciu.

 

PARKOVANIE:

 

Parkovať môžete pred obchodom Lidl v susedstve objektu alebo kdekoľvek v okolí. Chceme vás poprosiť, aby ste neparkovali priamo pred Mamateykou, 5 miest je totiž rezervovaných výlučne pre organizátorov podujatia.

 

BONUS PART:

 

Na mieste bude možné si zakúpiť pomôcky na KDP od e-shopu www.zastolom.sk a knihy z www.kumran.sk.

 

ZÁZNAM:

 

Pre tých, ktorí sa konferencie nezúčastnili – pripravujeme uloženie záznamu do online archívu.

 

 

Za organizačný tím,

Lenka, Peťa, Sidi, Lenka a Veronika