Spoločenstvo Ladislava Hanusa v októbri 2015 v Košiciach otvorilo po prvýkrát akademicko-formačný program morálnej a politickej filozofie a kresťanskej kultúry. Koncom februára 2017 otvárame 3. semestrálny program v Košiciach.

O programe

Program je určený vysokoškolským študentom a mladým absolventom, ktorí sa chcú angažovať v spoločnosti a zároveň si chcú prehĺbiť poznanie, ktoré im dáva kresťanská viera. Je to program aj pre tých, ktorí zatiaľ nie sú kresťanmi, ale chceli by spoznať, či kresťanská viera dokáže odpovedať na ich otázky.

V akademickej časti programu študenti v spoločnej moderovanej diskusii hľadajú odpovede v dialógu s minulými aj súčasnými veľkými postavami filozofickej a kresťanskej tradície. Učia sa presne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje vlastné myšlienky ako aj myšlienky iných. Zároveň sú vyzývaní tieto myšlienky aj kriticky prehodnocovať, klásť námietky aj na ne odpovedať a to všetko s cieľom hľadania pravdy.

V komunitnej alebo spoločenskej časti program kladie dôraz na vytváranie vzťahov. Prostredníctvom spoločných víkendov a každotýždenných spoločných večerí má napomôcť vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú tak intelektuálny záujem ako aj spoločenskú zodpovednosť.

V duchovnej rovine chce program sprostredkovať autentickú tradíciu kresťanskej skúsenosti v katolíckom duchu. Stretnutia sa začínajú aj končia modlitbou, jeden zo spoločných víkendov je zameraný na prehĺbenie duchovného života.

Ponúkame

 • intelektuálnu inšpiráciu
 • možnosť zlepšenia vyjadrovacích zručností v pravidelnej diskusii
 • zážitok spoločenstva podobne zmýšľajúcich mladých ľudí
 • možnosť osobného a duchovného rastu
 • uvedenie do mnohých problémov z oblasti sociálnych vied, filozofie, teológie, žurnalistiky a aktuálneho spoločenského diania

Pre koho je program určený?

Program je určený pre študentov, absolventov vysokých škôl, PhD študentov a mladých pracujúcich. Stretnutia sa konajú v stredy podvečer od 17:45, takže program je možné absolvovať aj popri práci.

Ako prebieha semestrálny program?

Študijný program trvá 10 týždňov (1 stretnutie každý týždeň, približne od 17.45, nie celodenné stretnutia). V poradí tretí bude otvorený v letnom semestri akademického roka 2016/2017. Na základe prihlášok bude vybraných 12 účastníkov. Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 – 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Počas programu je potrebné napísať tri eseje: dve krátke (300 slov) a jednu dlhšiu (1000 slov).

Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou.

Aké sú témy programu?

Program je rozdelený do dvoch tematických okruhov:

 • Kresťanstvo a kultúra
 • Morálna filozofia

Aké texty sa čítajú počas semestrálneho programu?

Študujú sa texty nasledovných autorov: Cicero, Machiavelli, Tomáš Akvinský, A. de Tocqueville, J. S. Mill, R. George, H. Belloc, A. MacIntyre, C. E. Brugger, R. Spaemann, Lev XIII., Ján Pavol II., J. Ratzinger, L. Hanus, A. Neuwirth, S. Krčméryho a ďalší…

Víkendový seminár a ďaľšie aktivity počas semestra

Program obsahuje aj prednášky pozvaných hostí, jeden spoločne strávený víkend na spoznanie sa na začiatku semestra, jeden spoločne strávený akademický víkend v rámci celého SLH v priebehu semestra (zimný semester) resp. účasť na Bratislavských Hanusových dňoch, Košických Hanusových dňoch, festivale kresťanskej kultúry (letný semester) a jeden víkend určený na duchovnú obnovu na záver programu.

Aké sú termíny semestrálneho programu?

Prihlasovanie do 3. semestra je otvorené od januára 2017 a uzávierka prihlášok pre zvýhodnené prihlasovanie je 31. januára 2017 (poplatok 30€ (2*15) študenti a 80€ (2*40) pracujúci).  Celková uzávierka prihlášok je 19. februára. Stretnutia sa budú konať vždy v stredy večer. Termín spoločného teambuildingového víkendu bude začiatkom marca.

Ako sa prihlásiť do semestra?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru. Nezabudnite zaznačiť miesto kurzu „Košice“ :

Prihlášku je potrebné odoslať s dvoma prílohami:

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej na jednu z troch určených tém  – esej nie je povinná pre Košický semester

Prihlášky do 3. semestra akademicko-formačného programu SLH Košice môžete zaslať prostredníctvom elektronického formuláru  do 19. februára 2017. Detaily príloh sú uvedené na konci formuláru.

Administratívny poplatok

Od prijatých uchádzačov sa požaduje uhradenie príspevku:

 • prihlásení do 31. 1.: 80€ (2*40) pracujúci, respektíve 30 € (2*15) študenti,
 • prihlásení po 31. 1.: 90€ (3*30) pracujúci, respektíve 40 € (2*20) študenti.

Je to len zlomok z celkových nákladov na prevádzku semestrálneho programu, zvyšok nákladov pokrýva Spoločenstvo Ladislava Hanusa. V prípade potreby majú uchádzači možnosť požiadať o individuálne zníženie poplatku. Poplatok sa uhrádza po úvodnom stretnutí na účet Spoločenstva.

Máte otázky k programu?

info@slh.sk
Michal Čop 0918 052 600
FAQ (najčastejšie kladené otázky) o Semestrálnom programe