Prihlasovanie do základného kurzu SLH v Bratislave je otvorené do 23. septembra 2016. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto elektronického formuláru. Pre uchádzačov z východného slovenska ponúkame Semestrálny program Košice.

Prečo

 • Naučiš sa argumentovať v diskusiách, kriticky myslieť pod vedením lektora, čítať texty morálnej filozofie, použiť ich múdrosť v tvojom každodennom živote a zapojíš sa do projektov z platformy SLH či vytvoríš vlastný.
 • Spolu vytvoríme inšpiratívnu komunitu vzdelaných a angažovaných (nielen) kresťanov, ktorí budú obohacovať verejný život a kultúru na Slovensku.

Čo

 • Je rozumné veriť v Boha?
 • Je niekedy správne klamať?
 • Aký je vzťah vedy a náboženstva?
 • Je cnostný život blažený? Alebo je život podľa morálky nudný?
 • Akým výzvam čelí Cirkev?

Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky budeš hľadať odpoveď pri moderovaných diskusiách na základe textov od Cicera, Machiavelliho, Tomáša Akvinského, A. de Tocquevilla, J. S. Milla, R. Georgea, H. Belloca, A. MacIntyra, C. E. Bruggera, R. Spaemanna, Leva XIII., Jána Pavla II., J. Ratzingera, L. Hanusa, A. Neuwirtha, S. Krčméryho…

Ako to funguje

Na základe prihlášok bude vybraných 12 účastníkov. Hľadáme aktívnych študentov vysokých škôl, ako aj mladých absolventov a pracujúcich.

Akademická časť (október až február)

 • Akademický semester trvá 10 týždňov . Prvé stretnutie bude 4. októbra. Stretnutia sa konajú vždy v utorok 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou. Viac info v kalendari.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 – 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. V spoločnom dialógu nad prečítaným textom sa učia presne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje vlastné myšlienky a zároveň tieto myšlienky aj kriticky prehodnocovať, klásť námietky a aj na ne odpovedať a to všetko s cieľom hľadania pravdy.
 • V januári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú s podporou tútora a vo februári prebiehajú ústne obhajoby pred celým spoločenstvom.
 • V rámci akademického semestra účastníci zažijú živé spoločenstvo na teambuilidngu a stíšenie na duchovnej obnove.

Leadership časť (marec až jún)

 • Cieľom druhej polovice programu je umožniť študentom aplikovať to, čo sa naučili v akademickej časti a prispieť svojou snahou k rozvoju kultúry a verejného života na Slovensku.
 • Po sebareflexii a stretnutí s tútorom študenti definujú rozvojové potreby pre seba aj pre okolie. Spolu navrhnú vlastný, alebo sa zapoja do niektorého z existujúcich projektov SLH. Projektom môže byť séria blogov či akademických prác, organizácia eventov, dobrovoľnícka práca v organizáciách s misiou podobnou SLH a ďalšie.
 • Cena programu je 100 EUR pre študentov vysokých škôl a 150 EUR pre mladých pracujúcich. Je to len zlomok z celkových nákladov, zvyšok nákladov pokrýva Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

Ako sa prihlásiť

Prihlasovať sa možete prostredníctvom elektronického formuláru do 23.9.2016:

Prihlášku je potrebné odoslať s tromi prílohami:

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej na jednu z troch určených tém

Máte otázky k programu?

Ján Stano, výkonný riaditeľ SLH, jan.stano@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o semestrálnom programe