Prihlasovanie do základného kurzu SLH v Bratislave je už otvorené. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto elektronického formuláru. Kurz začína v októbri 2018. Pre uchádzačov z východného slovenska ponúkame Semestrálny program Košice.

Pre koho je program určený?

Hľadáme akčných vysokoškolákov a mladých absolventov, ktorí chcú vieru spájať s rozumom, a duchovný život s aktívnym angažovaním sa v spoločnosti a kultúre.  Hľadáme mladých ľudí, ktorí majú drajv meniť veci okolo seba ale zároveň si zo záujmom prečítajú napríklad akademickú knihu. Hľadáme budúcich novinárov, učiteľov, politikov, umelcov, vedcov, managerov, právnikov či podnikateľov, ktorí chcú na sebe jeden rok intenzívne pracovať, aby pochopili základy morálnej/politickej filozofie a kresťanskej kultúry, lepšie spoznali svoje životné poslanie, zlepšili svoje argumentačné zručnosti, naučili sa lepšie štrukturovane písať aj diskutovať a potom nadobudnuté schopnosti využili v praktickom projekte pre dobro iných. Jednoducho, sme tu pre tých, ktorí hľadajú kresťanské spoločenstvo s intelektuálnym záujmom o svet a odhodlaním angažovať sa v ňom.

Počas jedného roka v našom programe:

 • Prečítaš texty velikánov aj súčasných filozofov, na ktoré si sám nesadneš
 • Pod vedením skúsených tútorov sa naučíš diskutovať, napísať esej a zapotíš sa pri verejnej obhajobe svojich názorov
 • S podporou mentora vytvoríš vlastný projekt, alebo sa zapojiš do projektov z platformy SLH, ktoré chcú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku
 • Zatiahneš na hlbinu pri duchovných aktivitách
 • S kamarátmi z rôzneho cesta budeš tancovať, chutnať ríbezlák, bežať o titul iron-mana či putovať po horách

Ako to funguje

Na základe prihlášok bude vybraných 12 účastníkov. Hľadáme aktívnych študentov vysokých škôl, ako aj mladých absolventov a pracujúcich.

Akademická časť (október až február)

 • Akademický semester trvá 10 týždňov . Prvé stretnutie bude v októbri 2018 (presný termín sa určí neskôr). Stretnutia sa spravidla konajú vždy v utorok 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou. Viac info v kalendári.
 • začiatkom semestra (víkend v októbri) býva spoločný teambuilding
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 – 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. V spoločnom dialógu nad prečítaným textom sa učia presne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje vlastné myšlienky a zároveň tieto myšlienky aj kriticky prehodnocovať, klásť námietky a aj na ne odpovedať a to všetko s cieľom hľadania pravdy.
 • V januári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú s podporou tútora a vo februári prebiehajú ústne obhajoby pred celým spoločenstvom.

Leadership časť (marec až jún)

 • Cieľom druhej polovice programu je umožniť študentom aplikovať to, čo sa naučili v akademickej časti a prispieť svojou snahou k rozvoju kultúry a verejného života na Slovensku.
 • Po sebareflexii a stretnutí s tútorom študenti definujú rozvojové potreby pre seba aj pre okolie. Spolu navrhnú vlastný, alebo sa zapoja do niektorého z existujúcich projektov SLH. Projektom môže byť séria blogov či akademických prác, organizácia eventov, dobrovoľnícka práca v organizáciách s misiou podobnou SLH a ďalšie.

Cena programu je 120 EUR pre študentov vysokých škôl a 180 EUR pre mladých pracujúcich. Je to len zlomok z celkových nákladov, zvyšok nákladov pokrýva Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

Ako sa prihlásiť

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru do 23.9.2018 (vrátane, do 23:59):

Prihlášku je potrebné odoslať s tromi prílohami:

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej na jednu z troch určených tém

Máte otázky k programu?

Ján Štofka, výkonný riaditeľ SLH, jan.stofka@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o semestrálnom programe