S príležitosti 10. výročia vzniku SLH sme usporiadali konferenciu na tému „Quo vadis Slovensko?“. Príspevky našich členov, ktoré odzneli na konferencii, sme v roku 2013 vydali v zborníku s rovnomenným názvom. Eseje sú rozdelené do štyroch oblastí: náboženstvo, kultúra, politika a ekonómia. Zmysel zborníka je jednak zachytiť vnímanie súčasnej doby generáciou 20 – 35 ročných študentov a mladých pracujúcich a zároveň prezentovať ich riešenia problémov.

Zborník Quo Vadis Slovensko, ako aj zbornik Odkaz Ladislava Hanusa dnes si môžete objednať na adrese kancelaria@slh.sk, cena za kus je 7 EUR, poštovné zdarma. Zborníky si môžete zakúpiť aj na niektorom z našich verejných podujatí.

Povedali o zborníku

Ladislav Hanus v knihe „Jozef Kútnik-Šmálov“ volá po katolíckej obrode na Slovensku. Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré slávilo v roku 2012 desiate výročie založenia má tento odkaz vo svojom programe. Výsledkom je tiež zborník z konferencie „Quo vadis Slovensko?“, ktorý držíte v rukách. Čítame v ňom o úlohe médií pri evanjelizácii, o tom, akú nádej by mal prinášať kresťanský politik Slovensku, o pamäti katolíkov na Slovensku a ďalšie nábožensko-spoločenské reflexie Hanusových nasledovníkov. Na Slovensku sa rodí ďalšia generácia kresťanských intelektuálov. Veríme a modlíme sa, aby vydržala skúšky času!

František Mikloško

Tento zborník je svedectvom, že Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Kolégium Antona Neuwirtha nádherným spôsobom formujů mladú generáciu a pripravujú ju na prevzatie zodpovednosti za našu krajinu. Eseje sú dôkazom, že politický relativizmus a vydanie Pravdy na pospas „demokratickej“ väčšine bude mať ťažko navrch. Ako píše Nikolaj Berďajev vo svojom Novom stredoveku: „… V predtuche noci sa treba vyzbrojit k boju so zlom, vytríbiť schopnosť k jeho rozlišovaniu, vytvoriť nové rytierstvo.“ Som šťastná, že medzi nami dozrievajú noví rytieri.

Anna Záborská

Náhľad obálky

quo vadis slovensko