Sme radi, že nám chcete prispieť k tomu, aby mohol hlas kresťanskej kreatívnej menšiny zaznievať v médiách, kultúre, politike či intelektuálnej sfére spoločnosti. Najviac nám pomôžete nastavením trvalého príkazu na číslo účtu:

SK97 1100 0000 0026 6075 2020

Alebo prostredníctvom služby PayPall:

Ak to pre vás však nie je možné, budeme veľmi vďační aj za váš jednorázový dar na to isté číslo účtu. Ak by ste chceli podporiť jeden z konkrétnych projektov SLH, definujte svoju platbu jedným z nasledujúcich variabilných symbolov:

111 pre SLH revue
130 pre 30. formačno-akademický program SLH
300 pre Košické Hanusove Dni
333 pre Víkendy spoločenstva
500 pre Bratislavské Hanusove Dni

Možnosť darovať 2%

Ďakujeme ak sa rozhodnete darovať Vaše 2% práve Spoločenstvu Ladislava Hanusa. Údaje pre darovanie sú nasledovné:

IČO/SID: 31817904
Právna forma: občianske združenie
Názov: Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Sídlo: Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

Postup:

●   zamestnanci
1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.
3. Vypíšte vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).
4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2018 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo SLH), môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

●   fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

●   právnické osoby
1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2018 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo SLH) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Ďakujeme, že aj vďaka vám môžeme byť soľou a prinášať Svetlo do kultúry a verejného života na Slovensku! Všetko, čo robíme, je z veľkej časti možné vďaka tomu, že naše spoločenstvo v súčastnosti zamestnáva 2 ľudí na full-time. Náklady na chod organizácie (platy, nájom, energie, poriadok) sú približne 2500€ mesačne. V súčastnosti sa však pravidelné mesačné príjmy pohybujú okolo 1200€. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, prosíme vás o podporu!

Ďakujeme za vašu štedrosť!