2 % z daní

Milí priatelia a podporovatelia SLH,

s novým rokom prichádza aj nový finančný rok. S ním je spojená menej príjemná povinnosť zaplatiť dane, ale aj o niečo príjemnejšia príležitosť darovať dve percentá z Vašich daní. Preto sa opäť obraciame na Vás s prosbou o využitie tejto príležitosti pre podporu aktivít nášho Spoločenstva.

Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku. Tento základný cieľ napĺňa SLH svojou celoročnou činnosťou. K tej patrí predovšetkým akademicko-formačný semestrálny program SLH (v tomto akademickom roku sme otvorili už 28. program v Bratislave a 3. semester v Košiciach) a nadstavbové akademické kurzy, verejné prednášky a konferencie. SLH je tiež organizátorom už šieteho ročníka akademického festivalu „Bratislavské Hanusove Dni“.

Fungovanie Spoločenstva Ladislava Hanusa si, napriek množstvu dobrovoľníckej činnosti, ročne vyžiada viac ako 30 tisíc eur. Väčšinu z týchto financií pokrývajú poplatky za jednotlivé podujatia a akcie, časť z financií pokrývame z osobných darov členov a priateľov SLH a časť z 2% z daní.

POZOR!

Tento rok však pre nás nastala špecifická situácia. Kvôli administratívnej chybe (zmeškaniu termínu povinného zverejnenia správy o použití príjmov z 2% z daní v obchodnom vestníku) sme sa nemohli tento rok zaregistrovať ako prijímateľ 2 %. Táto komplikácia nás nesmierne mrzí a je pre nás veľkým poučením do budúcna. Nakoľko však nemôžeme tento rok poberať 2% z príjmu, radi by sme Vám odporučili alternatívu – našu partnerskú organizáciu Kolégium Antona Neuwirtha (KAN). Projekty Kolégia a SLH sa čiastočne prelínajú, a teda poukazaním 2% pre Kolégium podporíte aj činnosť SLH.

Váš príspevok pre Kolégium môžete poukázať tento rok do 31. marca, respektíve do 30. apríla v prípade zamestnancov.

Dôležité linky:

Dary

Páči sa Vám čo robíme a chceli by ste nám pomôcť finančne? Tu sú možnosti ako:

  • buď prevodom na účet 2660752020/1100, ako variabilný symbol prosím uveďte „777“ (IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020; VS: 777)
  • alebo ešte jednoduchšie priamo platobnou kartou (cez PayPal) pomocou odkazu nižšie:

 

Výročné správy o hospodárení a aktivitách SLH

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť!