Kancelária

František Bartek
komunikácia a
fundraising
frantisek.bartek@slh.sk
Marek Breza
financie
marek.breza@slh.sk
Karin Čaklošová
projekty a
podujatia
karin.caklosova@slh.sk
Juraj Šúst
predseda SLH
juraj.sust@slh.sk

Predsedníctvo

Boris Bartho

Juraj Ďuratný

Jozef Filko

Juraj Šúst

Martin Toman

Filip Tomek

Čestná rada

Monika Klobušická

Martin Luterán

František Mikloško

Ján Šimulčík

Anna Záborská

Stanovy SLH