Predseda a riaditeľ SLH

Juraj Šúst
predseda SLH
juraj.sust@slh.sk

Kancelária

Karin Rajská
projekty a podujatia
karin.rajska@slh.sk
Ladislav Hollý
Verbum, komunitné podujatia a projekty
ladislav.holly@slh.sk
Veronika Bočkayová
komunikácia a fundraising
veronika.bockayova@slh.sk
Marta Spišáková
financie a reporting
marta.spisakova@slh.sk

Predsedníctvo

Boris Bartho

Jozef Filko

Juraj Šúst

Filip Tomek

Čestná rada

Monika Klobušická

Martin Luterán

František Mikloško

Ján Šimulčík

Anna Záborská

Martin Štrbák, opát Ambróz

Vladimír Palko

Stážisti

Andrej Gejdoš

Diana Sziváková

Katka Cisáriková

Katka Hodermarská

Katarína Sedláková

Martina Lovasová

Martin Jeriga

Tereza Sedláková

Tomáš Tuleja

Stanovy SLH