Predsedníctvo

Boris Bartho

Juraj Ďuratný

Jozef Filko

Stanislava Gajdošová

Juraj Šúst (štatutárny zástupca a predseda SLH)

 

Výkonný riaditeľ

Ján Štofka

 

Čestná rada

Monika Klobušická

Martin Luterán

František Mikloško

Ján Šimulčík

Anna Záborská

 

Základný semestrálny program

Matúš Sitár, Michal Čop a Marek Breza

Akademické kurzy pre členov SLH a verejnosť

Matúš Sitár

Komunitné aktivity

Rodinné programy SLH

Financie

Jozef Filko

PR a marketing

Ján Paulovič

Projekt „Bratislava za život“

Jozef Kozák

Projekt „Bratislavské Hanusove Dni“

Stanislava Gajdošová

Projekt „zastolom.sk“

Andrea Mikolášiková

 

Stanovy SLH