Predseda a riaditeľ SLH

Juraj Šúst
predseda SLH
juraj.sust@slh.sk

Kancelária

František Bartek
komunikácia a
fundraising
frantisek.bartek@slh.sk
Marek Breza
financie
marek.breza@slh.sk
Karin Čaklošová
projekty a
podujatia
karin.caklosova@slh.sk

Predsedníctvo

Boris Bartho

Juraj Ďuratný

Jozef Filko

Juraj Šúst

Martin Toman

Filip Tomek

Čestná rada

Monika Klobušická

Martin Luterán

František Mikloško

Ján Šimulčík

Anna Záborská

Stážisti

Veronika Baumgartnerová

Simona Dvorská

Andrej Gejdoš

Lucia Moravčíková

Mária Orbanová

Šimon Sadovský

Stanovy SLH