top of page
DSC_2537_edited_edited.jpg

 Online 

ročný formačno-akademický program

Čo ti ponúkame?

Intelektuálny a duchovný rast, spojený s konkrétnou angažovanosťou. Program je určecný študentom aj mladým pracujúcim

od 18 - 35 rokov. Kurikulum formačno-akademického programu je inšpirované heslom:

 vidieť 

 Spoznaj seba a svoju vieru! 

​Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať. Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore.

 hodnotiť 

 Diskutuj so súčasnou spoločnosťou! 

Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných 

sekulárnych aj kresťanských autorov. Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania eseje a blogu.

 konať 

 Integruj evanjeliové hodnoty do života! 

Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote. Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.

AKO TO FUNGUJE?

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na stretnutie, ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba.

Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

Stretnutia online programu sa celý rok budú konať vždy v stredu od 18:00 do 21:30. 

Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch) a prebiehajú formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. 

Medzi seminármi je prestávka spojená s neformálnou diskusiou účastníkov.

 

Program sa začína aj končí modlitbou.

 1. trimester 

 október - december | 7 stretnutí | 14 seminárov (90 minút) | + teambuilding

Ročné akademické dobrodružstvo začíname víkendovým teambuildingom na začiatku októbra.

 2. trimester 

 január - marec | 7 stretnutí | 14 seminárov (90 minút) | + víkendová duchovná obnova

Vo februári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov), ktorú po schválení konzultantom odprezentujú

na ústnych obhajobách. Táto fáza je ukončená duchovnou obnovou.

 3. trimester 

 marec - jún | 7 stretnutí | 6 seminárov | 4 kolokviá | 4 workshopy | + akademická víkendovka

Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva. Na kolokviách sa necháš inšpirovať kresťanmi aktívnymi vo verejnom živote na Slovensku, ktorí budú so študentmi diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.

Následne sa budeš podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni, prípadne iného projektu podľa vlastného výberu.

Súčasťou ročníka je aj publikovanie blogového príspevku, v ktorom kriticky zareaguješ na aktuálnu spoločenskú výzvu. Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa môžeš stať členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

IMG_20200602_175326_edited.jpg
DSC_6316.jpg
DSC_1966.jpg
57253479_10214401491258814_2736709000157

"Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti.

Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou."

sv. Ján Pavol II.

ČO OD TEBA ČAKÁME?

 príprava 

Prípravu na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. (V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text.)

 zapálenie 

Chuť a vytrvalosť pri písaní a obhajobe eseje, publikovaní blogového príspevku a príprave projektu.

Cena

Čaká ťa ročný program plný akademického dobrodružstva, priestoru na prehĺbenie viery a vytvorenie komunity. Formačno-akademický program SLH ti ponúka:

 formácia 

 • 34 seminárov a diskusií k dôležitým textom s lektormi

 • 4 kolokviá s inšpiratívnymi hosťami z kresťanskej kultúry a verejného života

 • 4x workshopy pred BHD

 • 3x víkendové akcie (teambuilding, duchovná obnova, akademická víkendovka)

        V prípade duchovnej obnovy a akademickej víkendovky cena zahŕňa            ubytovanie (2 noci), strava a akademický a duchovný program.

 • konzultácie s lektorom pri písaní akademickej eseje

 • verejné obhajoby esejí

 • všetky študijné materiály

 • slávnostná promócia

 iné benefity 

 • permanentka na BHD / KHD v hodnote viac ako 80 €

 • kniha od Scotta Hahna: Je to dôstojné a správne (súčasť syláb)

 • ročné predplatné intelektuálneho časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum

 • možnosť zúčastniť sa podujatí SLH ako sú Deň spoločenstva SLH, Hanusfest, ...

 • knižnica SLH

Img-20220302-26.jpg

 pracujúci 

3x 190 €

cena za trimester 

alebo 570 €

cena za celý program

 študent 

3x 133 €

cena za trimester 

cena za celý program

alebo 399 €

 reálne náklady 

Vďaka našim donorom a pravidelným podporovateľom platia pracujúci účastníci nášho programu iba cca 50% z reálnych nákladov a študenti menej ako 40% z reálnych nákladov potrebných na celkovú realizáciu formačno-akademického programu.

Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Určite niečo spoločne vymyslíme!

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do 3. Online ročníka je už spustené! Deadline na podanie prihlášky je do 30. 9. 2022.

Prihlás sa do 31. 8. 2022 a získaj earlybird zľavu vo výške 10 %!

K prihláške je potrebné pripojiť: 

 • štrukturovaný životopis

 • motivačný list v anglickom jazyku

 • esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:

Ktoré umelecké dielo výrazne

ovplyvnilo môj život a prečo.

Mali by sa kresťanskí politici zjednotiť

do jednej politickej strany?

Ako by mala vyzerať evanjelizácia v 21. storočí?

1

2

3

Aj keď vyžadujeme dodržania základných akademických kritérií (citovanie, zdrojovanie), neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť,

ako rozmýšľaš. :)

bottom of page