top of page

Povzbudenie ako komunikovať cirkevné postoje ľuďom okolo seba v každodennom živote.

Ako

Komunikovať

Vieru?

2019/ 20

2018/ 19

3. vydanie úspešného seminára z dielne Vojtecha Wintera venujúce sa reálnym zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania sa.

Kurz Praktickej

Politiky a

Verejnej 

Angažovanosti

2018/ 19

Teologická suma je jedno z najdôležitejších diel teológie, filozofie a svetovej literatúry vôbec. Kurz prebiehal pod vedením otca Juraja Vitteka CO.

Suma

Teologická

2018/ 19

Láska a Zodpovednosť

Séria seminárov o bohatstve myslenia

sv. Jána Pavla II.

2018/ 19

Kurz Mužskej Spirituality

Nadstavbový kurz 

s Petrom Podlesným

o špecifikách mužskej spirituality. Kurz sa konal

v Košiciach.

2017/ 18

2. vydanie úspešného semináru venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania.

Kurz Praktickej

Politiky a

Verejnej 

Angažovanosti

2017/ 18

Ratzingerov Úvod do kresťanstva – úvod do spoznania vlastných pochybnosti i uzdravujúcich zneistení, pod vedením Jozefa Fekete, SJ.

Verím, Pomôž Mojej Nevere

Cieľom seminára je podať informácie o kontroverzných udalostiach v celom ich dobovom kontexte. Súčasťou seminárov je aj hodnotenie daných udalostí.

Kontroverzie v dejinách Cirkvi

2017/ 18

2017/ 18

Literárno-historický seminár pri príležitosti 100. výročia boľševickej revolúcie s Jarom Daniškom.

Rusko

2017/ 18

Naučte sa čítať asi 90% latinských omšových textov, základné modlitby, niekoľko článkov od Tomáša Akvinského, aj pár veršov z Vergília v origináli.

Úvod do čítania Latinských Textov

Seminár venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania.

Kurz Praktickej

Politiky a

Verejnej 

Angažovanosti

2017/ 18

2016

Keď umenie porozumenia umenia sa stáva umením žitia (Ars Vivendi).

Umenie, Interpretácia

a My

nadstavbové kurzy

V minulosti sme organizovali:

bottom of page