* 26. február 1907, Liptovský Svätý Mikuláš

† 7. marec 1994, Ružomberok

Ladislav Hanus je pre nás vzorom v hlbokom duchovnom živote i spoločenskej angažovanosti v prospech kresťanskej kultúry. Bol to slovenský katolícky kňaz, ktorý sa vo svojej pastoračnej službe a neskôr ako profesor teológie v Spišskej Kapitule snažil o pozdvihnutie viery i kultúrneho života slovenského národa. Jeho túžbou bolo, aby kňazi i veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby boli spirituálne a ideovo zakorenení a dokázali formovať život spoločnosti. Popri svojej dušpastierskej a akademickej činnosti napísal viacero kníh na kultúrne a náboženské témy, publikoval tiež mnohé články a eseje v časopisoch Kultúra, Verbum a Obroda.

Počas prenasledovania kresťanov komunistickým režimom bol aj Ladislav Hanus v r. 1952 zatknutý a následne odsúdený na 16 rokov väzenia. Po prepustení na slobodu v r. 1965 pracoval najprv ako kurič, neskôr mu bolo umožnené, aby sa vrátil do pastorácie.

Tajne napísal viacero kníh, svoje životné pamäti nahral na magnetofónové pásky. Po páde komunistického režimu v r. 1989 bolo dielo Ladislava Hanusa opäť sprístupnené širokej verejnosti.

Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal Ladislava Hanusa za jeho vernú službu Cirkvi čestným titulom apoštolský protonotár.