top of page

Členov rodiny Priateľov SLH čakajú od nás vždy aktuálne informácie a rôzne benefity:

Kamarát

 od 1€ / mesiačne 

Early bird zľava

na Hanusove Dni

Vianočná

pošta

Zľava na

merch, Verbum

Výročná správa

mailom

Priateľ

 od 20€ / mesiačne 

2 lístky na Hanusove Dni

 + early bird zľava

2x ročne

pozdravy domov

Zľava na

merch, Verbum

Výročná správa

poštou

Partner

 od 50€ / mesiačne 

2 permanentky

na Hanusove Dni 

2x ročne

pozdravy domov

2x Verbum

poštou

Výročná správa

poštou

Pozvánka

na recepciu

SK14 8330 0000 0023 0177 5503

stiahnuť.png
8 semiacka.png
bottom of page