Adresa kancelárie SLH

Korešpondenčná adresa a adresa pre zasielanie faktúr, ako aj miesto konaní kurzov a programu SLH

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Svoradova 13
811 03 Bratislava

Vchod sa nachádza zo Škarniclovej ulice 6 (mapka).

Zobraziť veľkú mapu

Adresa sídla SLH

Adresa pre účely darovania 2% z dane

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20

821 08  Bratislava

IČO: 31817904
DIČ: 2021974108
(nie sme platcami DPH)

Bankový kontakt

Číslo účtu: 2660752020/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktujte nás

kancelaria@slh.sk

+421 903 104 081