Adresa sídla SLH 1

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20

821 08  Bratislava

IČO: 31817904
DIČ: 2021974108
(nie sme platcami DPH)

1 Korešpondenčná a fakturačná adresa, ako aj adresa pre účely darovania 2% z dane

 

Bankový kontakt

Číslo účtu: 2660752020/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020
SWIFT: TATRSKBX

 

Adresa kancelárie SLH 2

Škarniclova 6
811 06 Bratislava

Miesto stretnutí semestrálneho programu SLH

Zobraziť veľkú mapu

 

Kontaktný formulár