Hanusov Inštitút

Hanusov Inštitút je projektom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Vznikol v roku 2016 z dôvodu dlhodobej snahy obohatiť odborno-verejný diskurz (nielen) na Slovensku hodnotovými príspevkami vychádzajúcimi z kresťanského a konzervatívneho priestoru a perspektívy.

Víziou Hanusovho Inštitútu je aktívna občianska spoločnosť, ktorá čerpá z bohatstva kresťanského myslenia a hodnotového ukotvenia a je otvorená pre inteligentný a konštruktívny dialóg.

 

Aktuálne:

Nová štúdia:

Cirkev a peniaze. Ako spravodlivo nastaviť systém financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku

Autor: Michal Čop

Média:

Rozhovor na Postoji