Hanusov Inštitút

VÍZIA

Našou víziou je aktívna občianska spoločnosť, ktorá čerpá z bohatstva kresťanského myslenia a hodnotového ukotvenia a je otvorená pre inteligentný a konštruktívny dialóg.

 

Misia

Misiou Hanusovho inštitútu je:

  • ponúkať verejným inštitúciám a politickým stranám hodnotovo i odborne fundované návrhy verejných politík
  • prinášať inšpirujúce myšlienky a otvárať nové témy vo verejnej diskusii
  • obhajovať spravodlivosť a prirodzené ľudské práva a slobody, vrátane práva na život, slobody svedomia a náboženskej slobody a pod.

 

Hodnoty

Hanusov Inštitút je hodnotovo ukotvený v modernej kresťanskej kultúre a sociálnom učení Katolíckej cirkvi.

Chceme prezentovať jasný postoj, šírku myslenia, hrať s otvorenými kartami a integrovať rozum s vierou.