MIESTO KURZU

 :*

 

 

Kontaktné údaje

  
Meno : *
Priezvisko : *
Dátum narodenia : *
Ulica : *
Mesto : *
PSČ : *
Email : *
Telefón : *
Škola/Zamestnanie : *

Jazyková znalosť

  
Ohodnoť svoje schopnosti čítať a rozumieť anglickým textom
(známkou 1 – výborné až 5 – nedostatočné)
 : *

Odporúčanie

  
Tu môžeš uviesť ako referenciu členov SLH, ktorých môžeme kontaktovať pre potreby odporúčania: :

Prílohy

  

ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS

 :*help

MOTIVAČNÝ LIST (v anglickom jazyku)

Voľná odpoveď na nasledujúce otázky (približne 300 slov):
- Čo je Tvojím hlavným impulzom pre účasť na tomto programe?
- Ako tento program súvisí s Tvojimi doterajšími aktivitami, plánmi a túžbami?
- Čo očakávaš od účasti na semestrálnom programe SLH?

 :*help

ESEJ (v slovenskom jazyku)

Odpovedz na JEDNU z otázok (v rozsahu 500-700) odprezentovaním svojho názoru opretého o argumenty:

1. Aký by mal byť kresťanský pohľad na víziu slušného Slovenska?

2. Majú sa kresťania vzdať svojich požiadaviek (zákaz interupcií, definícia manželstva, voľná nedeľa a pod.), ak tieto požiadavky rozdeľujú spoločnosť?

3. Čo by malo byť obsahom kresťanského feminizmu? 

 :*help

*

* označené polia sú povinné
Prosím zober na vedomie, že vyplnením tohto formuláru súhlasíš so spracovaním svojich osobných údajov Spoločenstvom Ladislava Hanusa na účely výberu a organizácie akademického programu. Tvoje údaje budú prístupné len organizačnému tímu a vedeniu SLH. Mimo SLH ich nikomu neposkytneme a budeme ich chrániť ako najlepšie vieme. 

V prípade technických problémov prosím napíš na jfilko (zavináč) slh (bodka) sk alebo zavolaj na 0948 456 656.

Dôležité informácie pre uchádzačov o semestrálny program SLH

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pôsobí ako katolícke akademické spoločenstvo otvorené všetkým kresťanom a všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu. Víziou Spoločenstva je v zmysle odkazu Ladislava Hanusa prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku.

Základné charakteristiky cieľovej skupiny:

 • vek 21-30 rokov,
 • študenti vysokých škôl vyšších ročníkov, PhD. študenti, mladí pracujúci,
 • ľudia s vážnym záujmom o sebavzdelávanie v spoločenskovedných disciplínach a v kresťanskom pohľade na svet, ktorí sú schopní zladiť svoje ostatné povinnosti s časovo náročným programom počas jedného roka,
 • ľudia, ktorí majú túžbu stať sa aktívnymi členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Vlastnosti, ktoré hľadáme u uchádzačov:

 1. vodcovský potenciál – schopnosť a ochotu podeliť sa o svoju skúsenosť a vedomosti, motivovať a viesť ostatných k dosahovaniu zmysluplných cieľov
 2. intelektuálna vyspelosť – schopnosť analyzovať text, formovať ústne a písomne vlastné argumenty, viesť kultivovaný dialóg
 3. osobná zrelosť – schopnosť tvorivo reagovať na nové výzvy, otvorenosť novým vzťahom, priateľstvám, ochota podeliť sa o svoje životné skúsenosti
 4. seriózny prístup k duchovnému životu – vážny záujem o prehlbovanie osobného vzťahu s Bohom zjaveným v kresťanstve
 5. pokročilá znalosť anglického jazyka – schopnosť rozumieť textom v akademickej angličtine

Praktické rady k jednotlivým súčastiam prihlášky:

 • Životopis: Máme záujem o štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, z ktorého sa môžeme dozvedieť viac o uchádzačovom vzdelaní, mimoškolských aktivitách, zamestnaniach, dobrovoľníckej činnosti, zahraničných pobytoch, záľubách, záujmových združeniach a kluboch, účastiach na seminároch, odborných súťažiach, konferenciách, publikačnej činnosti, atď.
 • Motivačný list: 300 slov štruktúrovaných podľa vyššie definovaných otázok v anglickom jazyku. Je príležitosťou pre uchádzača povedať nám viac o sebe, svojich snoch a plánoch a presvedčiť nás, že SLH mu má, čo ponúknuť, ako aj že on má čo ponúknuť SLH. Čím viac je z motivácie cítiť osobnosť jej autora, tým pravdepodobnejší je jej úspech.