Často kladené otázky o študijných programoch Spoločenstva Ladislava Hanusa:

Q: Čo je Spoločenstvo Ladislava Hanusa?
A: 
Je občianskym združením mladých absolventov a študentov vysokých škôl, ktorí prijali víziu prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku. Sme presvedčení, že kresťania, ktorí chcú efektívne vykonávať svoje poslanie vnášať kresťanského ducha do života spoločnosti, majú mať základné filozofické a teologické vedomosti, viesť intenzívny duchovný život a vytvárať priateľské spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa vedia vzájomne podporiť.Členmi SLH sú absolventi semestrálneho programu SLH ako i absolventi ročného rezidenčného programu Kolégia Antona Neuwirtha.

Q: Kto bol Ladislav Hanus?
A:
 Ladislav Hanus (1907- 1994) bol katolíckym kňazom a patril medzi najvýznamnejších filozofov kultúry na Slovensku. Študoval v Innsbrucku a prednášal morálnu teológiu v seminári na Spišskej Kapitule. Tiež redigoval časopis slovenskej kresťanskej inteligencie Kultúra a bol redaktorom časopisov Obroda a Verbum. Po prevrate ho v roku 1950 internovali a v roku 1952 bol na základe vykonštruovaných obvinení odsúdený na 16 rokov odňatia slobody. Podmienečne prepustený na slobodu v roku 1965. Od roku 1968 sa vrátil do pastorácie ako správca fary v Kvačanoch a Hybiach. Od roku 1983 bol na dôchodku a až do svojej smrti žil v Ružomberku. Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal Ladislava Hanusa za jeho vernú službu Cirkvi čestným titulom pápežský prelát.