DSC_2537_edited_edited.jpg

 Bratislava 

ročný formačno-akademický program

Čo ti ponúkame?

Intelektuálny a duchovný rast, spojený s konkrétnou angažovanosťou. Náš program je zameraný na poznanie viery, na podstatu kresťanského života. Kurikulum formačno-akademického programu je inšpirované heslom Tomislava Kolakoviča:

 vidieť 

 Spoznaj seba a svoju vieru! 

​Prečíťaš texty cirkevných otcov,

pápežov, súčasných teológov

a iných zaujímavých mysliteľov

a budeš o nich diskutovať.

Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej

modlitbe, eucharistii, adorácii,

či priateľskom rozhovore.

 hodnotiť 

 Diskutuj so súčasnou spoločnosťou! 

Prečítaš texty najvýznamnejších

súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov. Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania eseje a blogu.

 konať 

 Integruj evanjeliové hodnoty do života! 

Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote. Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.

AKO TO FUNGUJE?

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

Stretnutia programu sa celý rok budú konať vždy v utorok od 17:30 do 21:30. 

Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch) a prebiehajú formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov. 

Medzi seminármi je priestor na večeru, spojenú s neformálnou diskusiu účastníkov.

 

Program sa začína aj končí modlitbou.

 1. trimester 

 október - december - 7 stretnutí 

Ročné akademické dobrodružstvo začíname víkendovým teambuildingom na začiatku októbra.

Prvý trimester je ukončený duchovnou obnovou.

 2. trimester 

 január - marec - 7 stretnutí 

Vo februári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov),

ktorú po schválení konzultantom odprezentujú na ústnych obhajobách.

 3. trimester 

 marec - jún - 4 semináre - 4 kolokviá 

Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva. Na kolokviách sa necháš inšpirovať kresťanmi, aktívnymi vo verejnom živote na Slovensku a budú so študentmi diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.

Následne sa budeš podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni, prípadne iného projektu podľa vlastného výberu.

Súčasťou ročníka je aj publikovanie blogu alebo podcastu, v ktorom kriticky zareaguješ na aktuálnu spoločenskú výzvu. Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa môžeš stať členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

IMG_20200602_175326_edited.jpg
DSC_6316.jpg
DSC_1966.jpg
57253479_10214401491258814_2736709000157

"Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti.

Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou."

sv. Ján Pavol II.

ČO OD TEBA ČAKÁME?

 príprava 

Prípravu na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. (V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text.)

 zapálenie 

Chuť a vytrvalosť pri písaní a obhajobe eseje, publikovaní blogu či podcastu, príprave projektu.

Cena

Čaká ťa ročný program plný akademického dobrodružstva, priestoru na prehĺbenie viery, vytvorenie komunity. Formačno-akademický program SLH ti ponúka:

34 seminárov   |   5 kolokvií            

        

konzultácie esejí   |   podpora akademikov

 teambuilding   |   eventy počas roka

 naše náklady 

 naše náklady spojené s programom 

320€ / trimester

 pracujúci 

160€ / trimester

 študent 

 SLH cena 

Uvedomujeme si, že reálna cena môže byť pre mnohých prekážkou absolvovať program. Vďaka nášmu spoločenstvu môžeme ponúknuť program za :

130€ / trimester

 pracujúci 

65€ / trimester

 študent 

Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Niečo spoločne vymyslíme!

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do 34. bratislavského ročníka otvoríme už čoskoro!

K prihláške je potrebné pripojiť: 

  • štrukturovaný životopis

  • motivačný list v anglickom jazyku

  • Esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:

Čo by malo byť najdôležitejšou témou

kresťanov vo verejnej diskusii?

Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?

Čo dnes najviac potrebujú kresťania k tomu, aby boli soľou v súčasnej kultúre?

1

2

3

Aj keď vyžadujeme dodržania základných akademických kritérií (citovanie, zdrojovanie), neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš:)