Vzdelávanie v oblasti kresťanskej viery, filozofie a kultúry

Občianske a politické angažovanie v súlade s prirodzeným zákonom a snahou o spoločné dobro

Rozvíjanie kresťanskej kultúry

  • Každoročne organizujeme dva akademické kultúrne festivaly mestského typu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti Bratislavské Hanusove Dni (BHD) a Košické Hanusove Dni (KHD)
  • Publikujeme na portáli pre kresťanské rodiny zastolom.sk (od apríla 2014)
  • Publikujeme v konzervatívnom denníku Postoj, v revue modernej katolíckej kultúry Impulz a v časopise Verbum, ktorý spoluzakladal Ladislav Hanus. Členovia prispievajú aj do ďalších médii na Slovesku a v zahraničí.
  • Vydali sme zborník esejí k 10. Výročiu SLH – Quo Vadis Slovensko?
  • Vydali sme zborník esejí k 20. Výročiu smrti Ladislava Hanusa

Budovanie živého a súdržného kresťanského spoločenstva

  • Každoročne spoločne oslavujeme SLH narodeniny (október) a HanusFest (december)
  • Mesačne organizujeme deň/víkend spoločnestva pre budovanie komunity
  • Organizujeme SLH ples – pre členov a ich priateľov
  • Pripravujeme semináre a duchovné obnovy pre členov a ich rodiny
  • Stretávame sa ako spoločenstvo na sv. omšiach, zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci o 18:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci – srdečne pozývame