Vzdelávanie v oblasti kresťanskej viery, filozofie a kultúry

 • Organizujeme semestrálny program morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry – pre verejnosť
 • Akademické kurzy z oblastí kresťanskej kultúry a filozofie – pre členov aj verejnosť
 • Verejné prednášky a diskusie – pre verejnosť
 • Víkendový akademický seminár – pre členov SLH

 

Občianske a politické angažovanie v súlade s prirodzeným zákonom a snahou o spoločné dobro

 • Vytvorili sme neformálnu pro-life iniciatívu Bratislava za život, ktorá spolu s HFI a Fórom života organizuje zhromaždenie a pochod za život v Bratislave
 • Iniciovali sme projekt Kto pomôže, ktorého cieľom je vyzvať vládu SR aby prijala 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku na Slovensku. Súčasťou tejto výzvy je aj predstavenie perspektívy integrácie týchto rodín do slovenskej spoločnosti.
 • Sme členom Fóra kresťanských inštitúcií a zakladajúcim členom Aliancie za rodinu
 • Nominujeme našich členov do komisií a rád pri vláde SR

 

Rozvíjanie kresťanskej kultúry

 • Každoročne organizujeme akademický kultúrny festival mestského typu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti Bratislavské Hanusove Dni (BHD)
 • Publikujeme na portáli pre kresťanské rodiny zastolom.sk (od apríla 2014)
 • Publikujeme na portáli Postoj a v revue modernej katolíckej kultúry Impulz
 • Vydali sme zborník esejí k 10. Výročiu SLH – Quo Vadis Slovensko?
 • Vydali sme zborník esejí k 20. Výročiu smrti Ladislava Hanusa

 

Budovanie živého a súdržného kresťanského spoločenstva

 • Stretávame sa ako spoločenstvo na sv. omšiach, zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci o 18:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci – srdečne pozývame
 • Máme duchovné obnovy 2x ročne – pre členov SLH a ich priateľov
 • Pripravujeme semináre a duchovné obnovy pre rodiny z radov SLH
 • Organizujeme SLH ples – pre členov a ich priateľov
 • Každoročne spoločne oslavujeme SLH narodeniny – pre členov a ich priateľov