Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku a občianskym združením Fórum života je organizátorom bratislavského pochodu za život.

Víziou tohto pochodu je:

  • Spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a mať v úcte život každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, rasu, kultúru a náboženstvo.
  • Spoločnosť, kde sa budú môcť cítiť všetci bezpečne, osobitne tí, ktorí sú najviac zraniteľní.
  • Spoločnosť, ktorá bude chrániť právo na život nenarodených, novonarodených, chorých a starých rovnako ako právo na život ostatných ľudí.

V roku 2015 bol projekt Bratislava za život súčasťou koordinačného tímu Národného pochodu za život. Okrem hlavného programu zorganizoval 90 podujatí, na ktorých vystúpilo resp. podieľalo sa cca 300 účinkujúcich počas 120 hodín programu. Program pozostaval z viacerých blokov a bol zameraný na rôzne cieľové skupiny a žánre: filmový festival, divadlo, detský program, gospel a chvály, literárna kaviareň, workshopy, diskusie a polemiky v rámci BHD Life, benefičné koncerty i vážna hudba a ďalšie sprievodné akcie. Samotného pochodu sa zúčastnilo 85 tisíc ľudí, sprievodných akcií niekoľko tísíc návštevníkov.

Viac informácií o pochode za život nájdete na bratislavazazivot.sk.