Zjavenie sv. Jána

(Apokalypsa)

 

 
„Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista.“ Chceme teda venovať víkendový nadstavbový seminár poslednej knihe Biblie, o ktorej sa veľa hovorí, ktorú však dobre neponáme alebo jej dobre nerozumieme.

Seminár bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Lektor:

  • Dr. Vincent DeMeo. Pôsobí ako associate professor pre Nový Zákon na International Theological Institute v Trumau. Študentom v Trumau prednáša na rôzne biblické témy, o. i. s nimi rozoberá knihu Zjavenia sv. Jána. V minulosti tiež prednášal na Ave Maria University na Floride a na Franciscan University of Steubenville.

Dátumy a časy stretnutí:

  • sobota 29. 9. (9:00-17:30) a nedeľa 30. 9. (9:00-12:30)
Miesto stretnutí:
  • Bratislava, Kancelária SLH, Škarniclova 6
Spôsob prihlásenia:
  • Online formulárom TU!
Termín podania prihlášok:
  • 27. 9. 2018

Účastnícky poplatok:

  • 30 € (15 € študenti) na č. ú. 2660752020/1100 (IBAN: SK9711000000002660752020)
    Variabilný symbol: 228

Kontakt na ďalšie informácie: