Online Kurz: Viera v 21. storočí – intelektuálne výzvy pre mestského katolíka

 

Ako má Cirkev plniť svoje poslanie dnes?
Aký je rozdiel medzi tým, keď je človek fanúšikom Ježiša a keď je jeho apoštolom?
Čo nám priniesol II. Vatikánsky koncil a môže byť napätie medzi úsudkom rozumu a úsudkom autority Katolíckej cirkvi?

Máš mnoho otázok a rád skúmaš výzvy katolicizmu? Pozývame ťa na kurz Viera v 21. storočí, kde budeš môcť o týchto výzvach diskutovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi pod vedením lektorov z SLH a inšpirovaný dielami od kardinála Newmana, známych súčasných autorov Roda Drehera, či Štepána Smolena a ďalších (Obsah jednotlivých stretnutí nájdete nižšie).

 

Termín: 6 pondelkov, 18:00 – 19:30, 19. 4. – 24.5.2021

Kde: online prostredníctvom Zoomu

Cena kurzu: 50 € (členovia SLH), 70 € verejnosť

Lektori: Semináre vedú skúsení moderátori a členovia SLH, ktorí sa týmto témam venujú s našimi študentmi počas formačno – akademických programov. Stretnete sa s rímskokatolíckym kňazom, učiteľom práva, filozofom, umelcom a ďalšími. Alebo familiárne s otcom Tomášom Kramplom, Borisom Barthom, Timom Križkom, Jurajom Šústom, Maťkou Bobulovou a Milenou Dudášovou. 🙂

Príprava na kurz: Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 40 – 60 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade beletrie (Cesta na západ) bude počet strán vyšší. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.

Náročnosť kurzu: Schopnosť čítať akademické texty v Angličtine – min. úroveň B2 a viac.

Ako sa prihlásiť? Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formuláru, najneskôr do 14.4.2021. Počet miest je limitovaný.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte na kancelaria@slh.sk alebo +421 915 274 288 (Karin Rajská – projekty a podujatia SLH)

 

Detailnejší obsah kurzu:

19.4. Hrdý katolicizmus konvertitu (seminár vedie otec Tomáš Krampl)
Aký je vzťah (pomoc i napätie) medzi osobným úsudkom rozumu a úsudkom autority Katolíckej cirkvi podľa kardinála Johna Henryho Newmana?

J. H. Newman: Apologia pro vita sua

26.4. Katolicizmus na križovatke (seminár vedie Boris Bartho)
II. vatikánsky koncil predstavuje asi najväčšiu udalosť v dejinách Katolíckej cirkvi 20. storočia. Čo bolo cieľom koncilu? Ako treba koncil interpretovať?
Aké sú dnes hlavné prúdy v katolíckej cirkvi a ako súvisia s koncilom?

Benedikt XVI.: Príhovor k rímskej kúrii
T. Petráček: Cirkev, tradícia, reforma (výber)
R. de Mattei: Druhý vatikánsky koncil, ešte nenapísané dejiny (výber)

3.5. Suchá ratolesť (seminár vedie Timotej Križka)
Ako má cirkev plniť svoje poslanie dnes?
Do akej miery má Cirkev priblížiť Boha bližšie k človeku?

Š. Smolen: Cesta na Západ
N. Schmidt: Cesta na Západ?

10.5. Dva radikalizmy (seminár vedie Juraj Šúst)
Tak ako spoločnosť aj cirkev je dnes rozdelená na dva tábory: na tých, ktorí chcú, aby sa cirkev viac otvorila súčasnému svetu a na tých, ktorí tvrdia, že cirkev má byť viac kontra-kultúra k súčasnému svetu, aby bola soľou. Môžeme kráčať vpred i cestou minulosti?

R. Dreher: Beneditkova voľba (výber)
T. Halík: Saarbrückenská prednáška

17.5. Kresťanské spoločenstvo (seminár vedie Martina Bobulová)
Ako hovorí Dietrich Bonhoeffer, doba, v ktorej žijeme je vratká a môže sa rýchlo zmeniť. Preto je dôležité rozumieť Bohu a Kristovmu evanjeliu, ktoré nám dáva zmysel života a inštruuje nás, ako žiť pre Krista a v komunite bratov a sestier. Bonhoefferov životný príklad je pozoruhodný v oddanosti Kristovi, evanjeliu a ľuďom a preto je dôležité ho poznať a inšpirovať sa ním.

D. Bonhoeffer: Life Together

24.5. Spiritualita do každého dňa (seminár vedie Milena Dudášová)
Aký je rozdiel medzi tým, keď je človek fanúšikom Ježiša a keď je jeho apoštolom? Máme byť vzdelaní v teológii či aktívni v kresťanských hnutiach alebo nasledovanie Krista požaduje od nás ešte niečo iné?

E. Sri: Into his likeness