Verím, pomôž mojej nevere

Ratzingerov Úvod do kresťanstva – úvod do spoznania vlastných pochybnosti i uzdravujúcich zneistení

Kniha Úvod do kresťanstva nám bude na seminári sprievodcom, referenciou i arbitrom ale aj vyzývateľom otvoriť naše často krehké a ustráchané dôvody pochybností a neistoty, aby našli kritickú pôdu v bode „K“, ktorým je Kristus židovsko-kresťanskej Biblie, totiž v jej následnej dvetisíc ročnej kresťanskej tradície, ako aj filozoficko-teologických i dobovo mentálnych foriem myslenia, ktoré sa pýtajú problémami nás dnes, tu-a-teraz.

Základné línie, na ktoré sa seminár mieni prvotne zamerať:

 • Humanitas Christi (ľudské bytie Krista: Boho-človečenstvo)
 • miera našej ľudskej zmyslovosti (sensibilitas) ako koeficient našej existencie (radosť, bolesť, pôžitok, strach, úzkosť, atď.)
 • riziko veriť (πίστις; fides) ako dôvera s podmienkou bezpodmienečnosti (tma bytia ako svetlo viery)

 

 • Formát semináru

Textový seminár. 13 stretnutí (každý druhý týždeň v čase od septembra do decembra 2017 a od februára do mája 2018), privátna lektúra a prézentná práca v skupine na seminárnom sedení.

 • Lektor

Jozef Fekete, S.J.: prednáša na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity. Záujmové oblasti: kontinentálna súčasná filozofia, fil. jazyka, metafyzika, fil. umenia, fil. dejín, polit. filozofia.

 • Dátumy a časy stretnutí

štvrtky 18:30-20:00

 • Miesto stretnutí

Kancelária SLH na Škarniclovej 6, Bratislava

 • Počiatočné stretnutie

12.10.2017

 • Cena

45 €/30€ študent

na číslo účtu 2660752020/1100

IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020

VS 224

 • Texty

Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva, Dobrá kniha, 2007

 • Podmienky

Pozri si obsah a štýl diela Úvod do kresťanstva

 1. Nazri si stavu Tvojich poctivo ťa usvedčujúcich pochybnosti (http://www.artbible.info/art/large/10.html)
 2. Zober si záväzok týždenne investovať čas na dôkladné (!) prečítanie cca. 20 strán textu (text má svoju náročnosť, no nie je nezvládnuteľný, a odmení hojne, prehojne štedrého čitateľa)
 3. Čas pre 90 minút týždenného seminárneho sedenia.
 4. Neboj sa, že sa budeš nemôcť pritom nemodliť (lex orandi – lex credendi)

 

 • Spôsob prihlásenia

https://tinyurl.com/slh2017zs

 

 • Termín podania prihlášok:

8.10.2017

 

V prípade otázok píšte na kancelaria@slh.sk

 

P.S.

Publikácia Jozefa Ratzingera, vtedajšieho prof. na univerzite v Tübingene – Einführung in das Christentum, 1968; Úvod do kresťanstva, Dobrá kniha, 2007 – dielo, ktoré majstrovstvom pedagóga a znalca presahuje okamih vzniku. A to nielen skutočnosťou jeho prekladu do viac ako 25 svetových jazykov a následných znovu vydaní, ale predovšetkým ostropisom pera autora, ktorý nenechá svojho čitateľa v polohe pasívneho prijímateľa dogmatických téz, ale ho vyzýva čeliť vlastné bytie cez pravdu bytia zjavujúcej sa viery. Pravda provokuje a vyzýva nás uprostred zlyhaní prijímať ju. Jej najvýraznejším prejavom je pochybnosť kritickej racionality, ktorá si mylne zamieňa matematicko-technologickú racionalitu s rozumnosťou logiky božieho oslovenia. Jej výrazom je pochybnosť, ktorá následne spochybňuje aj samotný vedecký rozum. Je liečiteľná táto pasca rozumu, zavádzajúca k diktatúre pravdy, t. j. limitovanému upotrebeniu (napokon iracionálneho) rácia? J. Ratzinger číta vieru zjavenia cez naše dobové podmienky, ktoré otvárajú pravdu zjavenia ako slovo Slova pre jeho poslucháčov. Viera Biblie nie je skúsenostným rozumom stáročnej tradície odovzdávania a prehlbovania zradená, ale práve naopak, otvorená k novému a prehĺbenému prejaveniu sa. Autor učí vnímať čitateľa vidieť dnešok a jeho výzvy v nadčasovom dnešku Slova.