Úvod do čítania latinských textov

plagat-latincina_A4_nahlad

 

Naučte sa čítať s porozumením asi 90 percent latinských omšových textov, základné modlitby, niekoľko článkov od Tomáša Akvinského…a aj pár veršov z Vergília v originále.

 

Formát semináru:

 • 12 stretnutí
 • aplikácia základných gramatických vedomostí na vybrané originálne latinské texty

Lektor:

 • Matúš Sitár, PhD. vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, pracujeako lektor v Kolégiu Antona Neuwirtha a akademický koordinátor SLH, prekladá komentáre cirkevných otcov k evanjeliám

Dátumy a časy stretnutí:

 • utorky 18:30-20:00

Počiatočné stretnutie:

 • 21.2.2017

Miesto stretnutí:

 • kancelária SLH, Vysoká 32, Bratislava

Cena:

 • 45€ pracujúci/30€ študenti
 • na číslo účtu 2660752020/1100,  IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020,  VS 220

Texty:

 • Omšové texty, základné modlitby, Tomáš Akvinský, Caesar, etc.

Príprava na stretnutie:

 • Naučiť sa na stretnutie krátky modlitebný text, gramatiku, slovíčka (okolo 20/stretnutie, nie všetky budú úplne nové)

Spôsob prihlásenia:

Termín podania prihlášok:

 • 19.2.2017

Dodatočné otázky môžete smerovať na kancelaria@slh.sk