Umenie, interpretácia a my

plagat_a4_nahlad

 

Formát semináru:

 • Textový seminár
 • 12 stretnuti (obtýždeň, 6 v zimnom semestri (október-december 2016) a 6 v letnom semestri (február – máj 2017))
 • privátna lektúra a prézentná práca v skupine na seminárnom sedení

Lektor:

 • Jozef Fekete, S.J.
 • prednáša na TF TU
 • záujmové oblasti: kontinentálna súčasná filozofia, filozofia  jazyka, metafyzika, filozofia umenia, filozofia dejín, politická filozofia

Dátumy a časy stretnutí:

 • štvrtky 18:30­-20:00
 • raz za 2 týždne
 • 6 stretnutí v zimnom semestri (október – ­ december) a 6 stretnutí v letnom semestri (február – máj)

Miesto stretnutí:

 • Kancelária SLH, Vysoká 32, Bratislava

Počiatočné stretnutie:

 • Štvrtok 6. októbra 2016

Cena:

 • 45 € pracujúci, 30€ študenti
 • na číslo účtu 2660752020/1100,  IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020,  VS 220
 • Poplatok za kurz sa môže uhradiť až po druhom stretnutí

Texty:

 • 1. Umenie ako dielo interpretácie. Dielo a my
 • 2. Homér: Odysea
 • 3. Platón: Sympózium
 • 4. Sofokles: Oidipus
 • 5. Dante Alighieri: Divina comedia
 • 6. Pieter Bruegel: Poklona kráľov
 • 7. Gregoriánsky chorál
 • 8. Jezuitský barok a médium evanjelizácie
 • 9. O. Wilde: Portrét Doriana Graya
 • 10. A. Rodin, G. Klimt
 • 11. P. Sorentino: La grande bellezza
 • 12. L. Walker, K. Harley: Waste Land

Príprava na stretnutie:

 • Cca. 4­-5h prípravy na dva týždne
 • Čítanie textov, práca s filmových či obrazovým materiálom
 • Na každé  stretnutie sa prečíta cca 20 strán.

Spôsob prihlásenia:

Termín podania prihlášok:

 • 30. 9. 2016

 

Prípadné otázky adresujte na kancelaria@slh.sk