Semestrálny program Košice

Program je určený vysokoškolským študentom a mladým absolventom, ktorí sa chcú angažovať v spoločnosti a zároveň si chcú prehĺbiť poznanie, ktoré im dáva kresťanská viera. Zároveň je to program aj pre tých, ktorí zatiaľ nie sú kresťanmi, ale chceli by spoznať, či kresťanská viera dokáže odpovedať na ich otázky.

V akademickej časti programu študenti v spoločnej moderovanej diskusii hľadajú odpovede v dialógu s minulými aj súčasnými veľkými postavami filozofickej aj kresťanskej tradície. Učia sa presne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje vlastné myšlienky ako aj myšlienky iných. Zároveň sú vyzývaní tieto myšlienky aj kriticky prehodnocovať, klásť námietky aj na ne odpovedať a to všetko s cieľom hľadania pravdy.

V komunitnej alebo spoločenskej časti program kladie dôraz na vytváranie vzťahov. Prostredníctvom spoločných víkendov a každo-týždenných spoločných večerí mánapomôcť vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú tak intelektuálny záujem ako aj spoločenskú zodpovednosť.

V duchovnej rovine chce program sprostredkovať autentickú tradíciu kresťanskej skúsenosti v katolíckom duchu. Stretnutia sa začínajú aj končia modlitbou, jeden zo spoločných víkendov je zameraný na prehĺbenie duchovného života.

Program je rozdelený do dvoch tematických okruhov:

  • Kresťanstvo a kultúra
  • Morálna filozofia

Viac informácií o programe: Semestrálny program Košice . Sylaby tu.

Odpovede na často kladené otázky o programe: FAQ