Košický formačno-akademický program

Predĺžené prihlasovanie do 6. semestra košického formačno-akademického programu SLH do soboty 20.2.2021 do 20:02. Prihlasovanie do 7. semestra sa spustí približne na jeseň 2021.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov z okolia Košíc, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam o tom, kto sú a čomu ako kresťania veria. Zároveň chcú lepšie čeliť námietkam voči kresťanstvu zvonku. Chcú sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete. Neboja sa zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere a nanovo ju prežiť v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

Pozývame Ťa, pridať sa k našej snahe viesť dialóg so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

Vzhľadom na situáciu bude program prebiehať na začiatku online, preto prijímame prihlášky aj od záujemcov, ktorí nie sú z okolia Košíc.

ČO TI PONÚKAME?

Semestrálny formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, či priateľskom rozhovore pri pive (aj keď možno iba online).
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie a písania eseje.
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Dozvieš sa o hĺbke kresťanského dedičstva, ktoré nám zanechala svetová aj slovenská cirkev.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

AKO TO FUNGUJE?

Predĺžené prihlasovanie je do 20.2.2021 do 20:02.

Trvanie kurzu je jeden semester (február až jún).

 • Akademický semester trvá 12 týždňov. Stretnutia sa konajú vždy v stredu o 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína a končí modlitbou.
 • Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí uskutoční sa na začiatku semestra (26. – 28. februára 2021) duchovná obnova v Lorinčíku. Na konci semestra sa uskutoční akademická víkendovka, konkrétne 18. – 20. júna 2021.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca. 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.
 • V priebehu semestra účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora a následne neskôr prebiehajú ich ústne obhajoby.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu môžu stať členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK

Náklady potrebné na to, aby sme zabezpečili kvalitný formačno-akademický program sú podstatne vyššie ako poplatok, ktorý požadujeme od študentov. Avšak našim zámerom je, aby sme boli otvorení čo najväčšiemu počtu mladých ľudí. Preto je stanovený vo výške:

 • 150€ pracujúci, respektíve 75€ študenti denného štúdia VŠ

V cene nie je zahrnutá duchovná obnova a akademická víkendovka.

Platí sa na začiatku semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom mailu na adresu kancelaria@slh.sk. Ako prihlášku prosím pošlite:

 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:
 1. Čo by malo byť najdôležitejšou témou kresťanov vo verejnej diskusii?
 2. Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?
 3. Čo potrebujú kresťania robiť, aby boli aj počas koronakrízy soľou zeme (Mt 5,13) v súčasnej kultúre?

Neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš. Chceme zistiť, či dokážeš štruktúrovane myslieť a možno Ti aj ukázať, že to nie je až také ľahké. A aj preto Ťa pozývame do nášho programu pracovať na tom. Pracovať na sebe, dopriať si príležitosť rásť.

KONTAKT:

Ak by si mal/a akékoľvek otázky týkajúce sa nášho programu alebo fungovania SLH, budeme radi, keď sa nám ozveš na:

kancelaria@slh.sk / +421 915 274 288