Pro-life alebo pro-choice?

Seminár prináša vybrané texty z oboch strán potratovej debaty a možnosť o nich diskutovať. Cieľom je predstaviť a prediskutovať základné filozofické argumenty o statuse embrya. Na záver je stretnutie s hosťom, ktorý pracuje na záchrane nenarodených detí.

Formát semináru: seminár je rozdelený na 6 tém:

1. Úvod

2-5. Diskusia o prečítaných textoch

6. Stretnutie s hosťom, ktorý porozpráva, ako sa pomáha tehotným matkám v núdzi..

Seminár prebehne počas 3 víkendových stretnutí (preberú sa zakaždým 2 témy za stretnutie).

Lektor: Patrik Daniška je vyštudovaný právnik a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI), ktorý sa zaoberá problematikou právnej ochrany manželstva a života od počatia po prirodzenú smrť.

Dátumy a časy stretnutí:  Tri soboty: 17.10., 7.11. a 5.12. Čas podľa dohody s účastníkmi v rozmedzí 9.00 a 18.00.

Miesto stretnutí: kancelária SLH, Vysoká 32

Počiatočné stretnutie: 17.10.2015

Cena: 40€ (25 € študenti)

Uhradiť: pri prihlásení na účet 2660752020/1100 variabilný symbol 215

Sylaby:

  1. Kedy má žena právo na potrat? – úvod do témy
  2. Je vôbec embryo ľudskou bytosťou?
  3. Kedy sa embryo stáva osobou?
  4. Kedy je umelý potrat úmyselným zabitím?
  5. Je každé úmyselné zabitie nemorálne?
  6. Diskusia s hosťom: Ako v praxi prebieha zachraňovanie nenarodených detí.

Povinná príprava na stretnutie: prečítanie textu.

Spôsob prihlásenia: https://www.tinyurl.com/prihlasovanie

Termín podania prihlášok: 20.9.2015