Prečo bez preto: Odysea mimo antiky

Spiritualita bez Boha. Je možná? Ako žiť, keď Boh mlčí! A čo ak predsa len šepce cez, napr. gr. mýty, či slov. ľud. rozprávky. A čo ak je to jeho paralelné (ne)zjavené slovo. L. Ferry nás chce sprevádzať týmto labyrintom, kde túžiť po poznaní je poznaním tej múdrosti, ktorá miluje hĺbku, ale aj jej riziká. Ak máš odvahu riskovať vlastný komfort, t. z. opodstatnene spochybniť tzv. nedotknuteľné istoty, či tzv. raz a navždy vyriešené otázky, tak cez L. Ferry a naše analýzy jeho textu môžeš nájsť navigáciu pre nie len tvoju Odyseu. Úsilie zanechania falošného komfortu je investíciou pre horizonty, ktoré zatiaľ len tušíš, bo túžiš. Gr. Eros je otcom toho túženia, ktoré vrcholí do lásky k neustálemu prehlbovaniu, jej menom je philosophia.

Ferry je jedným z majstrov ľahkosti predstavenia ale aj slastnosti poznávania dejinami overených otázok, ktoré sa nám prihovárajú od pradávnej ale o to aktuálnejšej gr. antiky.

 

Formát semináru: Textový seminár. 12 stretnutí, privátna lektúra a prézentná práca v skupine na seminárnom sedení. Záverečná esej na 1000-1200 slov

Lektor: Jozef Fekete, S.J.: prednáša na TF TU; záujmové oblasti: kontinentálna súčasná filozofia, fil. jazyka, metafyzika, fil. umenia, fil. dejín, polit. filozofia.

Dátumy a časy stretnutí: štvrtky 18:30-20:00

Miesto stretnutí: Kancelária SLH, Vysoká 32, Bratislava

Začiatok: Marec 2016

Cena: 45 €/30€ študent (vrátane knihy); číslo účtu 2660752020/1100; IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020; VS 216

Texty: Ferry, Luc, Rozumět životu, Uvedení do filozofie (nejen) pro mladou generaci.

Príprava: Na každé stretnutie sa cca. 20 strán textu. Na záver malá esej na 1000-1200 slovSpôsob prihlásenia

Prihlásenie: tinyurl.com/slh2016

Termín podania prihlášok: 6.3. 2016

 

plagat_nahlad (1)