Po smrti Boha

Je kresťanstvo, ktoré prechádza výraznou fázou sekularizácie, odkázané k jeho seba-zavŕšeniu v bode zániku? Alebo má pravdu téza o sekularizácii ako autentizácii kresťanstva (R. Girard).

A čo práve ak tzv. post-kresťanská éra skrýva revitalizáciu pôvodného jadra kresťanstva. Náš súčasník, tal. filozof, G. Vattimo, sa pokúša zodpovedať túto naliehavú výzvu našej doby a existencie. Chce nás postaviť pred hľadanie nového modelu kresťanstva, a tým aj západnej civilizácie. Je jeho koncept slabého myslenia (pensiero debole; weak thought) dostatočnou odpoveďou na naše očakávania? Svete hľadania sa automaticky rozširuje o tieto otázky:

 • Ak je Boh mŕtvy (Nietzsche), a zároveň aj človek je mŕtvy (Foucault), je rovnako mŕtva aj otázka o Bohu a človeku (post-kresťanská éra)?
 • Kde je miesto posvätná v dobe po smrti Boha?
 • Je pojem Boha ešte stále prístupný cez nami zaužívané spôsoby?
 • pojmy vied posledným prístupovými kódmi k vecnosti sveta (realite)?
 • Nehrozí riziko, že diskurz vied sa seba-zbožšťuje a nevedome tým nahrádza vieru náboženského rázu; stáva sa sám článkom viery?
 • Má Boh miesto v post-kresťanskej kultúre?
 • Nie je prehra Boha kultúry výhrou pravdy o ňom samom?
 • Je opodstatnená obava z procesu post-osvietenskej sekularizácie?
 • A čo ak má predsa len pravdu mystika nihilizmu (strata ako zisk)?
 • A čo ak kresťania vonkoncom nemajú pravdu (lebo ona má ich)?
 • Máme teda odvahu myslieť proti vlastnej pohodlnosti (istotám), a tým v prospech našej slobody?
 • Potrebujem nových bohov, či oni nás? Mystika vraví: všetko je Boh. Nihilizmus namieta: Boh je nič. G.W.F. Hegel argumentuje: Ničvšetko je to isté.

Formát seminára: Textový seminár. Privátna lektúra. Prézentná práca v skupine na seminárnom sedení.

Lektor: Jozef Fekete, S.J.: prednáša na TF TU

Dátumy stretnutí: 11 pracovných stretnutí + záverečné stretnutie s prezentáciou krátkej záverečnej eseje vo štvrtky 18:30-20:00. (akceptované max. 2 absencie.)

Miesto stretnutí: Kancelária SLH, Vysoká 32

Počiatočné stretnutie – dátum: 1.10.2015

Cena: 45 €/31 € študenti. V cene je zahrnutá kniha, ktorá sa bude čítať.

Platba: pri prihlásení na účet 2660752020/1100, variabilný symbol 214

Kniha: Vattimo, Gianni, After Christianity, New York, Columbia University Press, 2002, 137s.

Obsah knihy:

 1. Introduction: Believing That One Believes 1
 2. The God Who Is Dead 11
 3. The Teachings of Joachim of Fiore 25
 4. God the Ornament 41
 5. History of Salvation, History of Interpretation 57
 6. The West or Christianity 69
 7. The Death or Transfiguration of Religion 83
 8. Christianity and Cultural Conflicts in Europe 93
 9. The Christian Message and the Dissolution of Metaphysics 103
 10. Violence, Metaphysics, and Christianity 113
 11. Heidegger and Christian Existence 123

Príprava na stretnutie čo obnáša: Na každé seminárne stretnutie: prečítanie textu (cca. 12 strán) + dve písomne odovzdané kritické otázky k textu (otázky, ktoré nie sú o jeho vysvetľovaní, ale o jeho augmentatívnej problematizácii)

Spôsob prihlásenia: www.tinyurl.com/prihlasovanie2015

Termín podania prihlášok: 20.9.2015