Kurz mužská spiritualita

 

KURZ MUŽSKÁ SPIRITUALITA

Prvýkrát otvárame v Košiciach nadstavbový kurz – Mužská spiritualita. kurz povedie Peter Podlesný z portálu mužom.sk a osobný tréner. V rámci jednotlivých stretnutí sa budeme rozprávať o mužskej spiritualite z pohľadu autorov ako Rohr, Eldridge, Bly, Willink, Mansfield.

Formát semináru:

  • 5 stretnutí raz v týždni.

Lektor:

  • Mgr. Peter Podlesný

Dátumy a časy stretnutí:

  • Stredy 19.00-20.30

Prvé stretnutie:

  • Streda 4.4.2018
Miesto stretnutí:
  • Centrum Košíc – čoskoro upresníme

Cena:

  • 20€ študenti, 25€ pracujúci na IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020,  VS 227

Texty:

  • Texty od spisovateľov ako Rohr, Eldredge, Bly, Willink, Mansfield

Príprava na stretnutie:

  • Pred každým stretnutím čítanie vopred určených textov.
Spôsob prihlásenia:
Termín podania prihlášok:
  • 1.4.2018

Dodatočné otázky môžete smerovať na Mareka Brezu – bremarek@gmail.com alebo na Jána Horvátha jan.horvath3@gmail.com