Láska a zodpovednosť – Karol Wojtyla

 

Kniha, ktorou autor predbehol II. vatikánsky koncil a ktorá ani po desaťročiach nestratila na svojej aktuálnosti. Dokáže obohatiť manželov, slobodných aj zasvätené osoby. Prečítanie tejto knihy vám môže zmeniť život.

 

Formát semináru

8 stretnutí s predčítanými textami, moderovaná diskusia

 

Lektor

RNDr. ThLic. Marián Koláček Ph.D. študoval biochémiu a teológiu v Bratislave a Ríme, pracuje ako odborný asistent na Lekárskej fakulte UK.

 

Dátumy a časy stretnutí

štvrtky o 19:00

 

Miesto stretnutí

Kancelária SLH Škarniclova 4/5

 

Počiatočné stretnutie

4.apríla. 2019

 

Cena

60 € (30 € študenti)

na č. ú.: IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020

VS: 231

 

Texty:

 1. Karol Wojtyla: Láska a zodpovednosť,  Metodické centrum, Bratislava, 2003
 2. José Noriega: Eros a jeho poslanie, Lúč, Bratislava, 2017
 3. Karol Wojtyla : Láska túžba

 

Sylaby:

 1. Osoba a pud (text A, 1. kapitola)
 2. Osoba a láska (text A, 2. kapitola)
 3. Osoba a čistota (text A, 3. kapitola)
 4. Spravodlivosť voči Stvoriteľovi (text A, 4. kapitola)
 5. Sexuológia a etika (text A, 5. kapitola)
 6. Bonus I: Rozličné integrácie afektivity + Čnosť čistoty (text B, s. 194 – 219)
 7. Bonus II: Rozvážnosť a čistota + Caritas – forma a matka čistoty a dar zbožnosti (text B, s. 220 – 236)
 8. Bonus III: Láska a túžba (text C)

 

Spôsob prihlásenia:

cez tento formulár (alebo https://tinyurl.com/SLHLaska)

 

Termín podania prihlášok:

31.3.2019

 

Otázky adresujte na adresu:

kancelaria@slh.sk