Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti #4

Kvôli momentálnej situácii posúvame začiatok Kurzu na obdobie po epidémii. Keďže nevieme odhadnúť vývoj v najbližších mesiacoch, budeme informáciu priebežne aktualizovať (môže ísť napr. o september).  Z tohto dôvodu momentáne pripravujeme špeciálne COVID-19 vydanie kurzu – info dáme čím skôr:)

Stretnite skúsených politikov a profesionálov vo svojich odboroch, s ktorými môžete kriticky zhodnotiť ich skúsenosti a angažovanie sa vo verejnom priestore.

Štvrté vydanie úspešného kurzu z dielne Vojtecha Wintera venujúce sa reálnym zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania sa. Tento rok je kurz rozšírený aj o ideové východiská a dôležité témy ako fašizmus, súčasné výzvy európskej a slovenskej politiky alebo teóriu ľudského skutku. Viacero účastníkov z minulých ročníkov využilo nadobudnuté skúsenosti už aj v praxi pri príprave svojich kampaní a politického angažovania sa. Aj tento rok sa nám podarilo pozvať vzácnych hostí, profesionálov vo svojich odboroch, s ktorými chceme kriticky zhodnotiť ich skúsenosti a angažovanie sa vo verejnom priestore. V rámci jednotlivých stretnutí sa budeme zaoberať PR a komunikačnými zručnosťami, fundraisingom, praktickou angažovanosťou, Európskou politikou, ako aj politickým marketingom a ďalšími témami.

 

Formát semináru: 13 stretnutí s 13 hosťami na témy venujúce sa hlavne politike a verejnému angažovaniu

Dátumy a časy stretnutí: stredy 18:00-19:30

Počiatočné stretnutie: 18.3.2020 15.4.2020

Miesto stretnutí: kancelária SLH na Škarniclovej 6

Termín podania prihlášok: 15.3.2020 31.3.2020 , Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Účastníkov budeme vyberať na základe krátkej motivačnej eseje, ktorá je obsahom prihlášky.

Podmienky prihlásenia:

Cena:

  • 100€ pracujúci
  • IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Variabilný symbol: 227

Texty: žiadne, čisto praktický seminár

Príprava na stretnutie: bez požadovanej prípravy

Dodatočné otázky môžete smerovať na Karin Čaklošovú prostredníctvom kancelaria@slh.sk alebo Vojtecha Wintera cez wojtech@gmail.com.

Harmonogram: Aktualizovaný harmonogram so začiatkom Kurzu 15.4.2020 zverejníme čoskoro.